• Aquest curs va dirigit a persones que tenen el títol de batxillerat i que estan interessades a preparar-se per fer la prova  d’accés, a la Universitat de les Illes Balears (UIB) o alumnes de batxillerat que no estan cursant la matèria i la volen preparar o repassar.
  • Es poden cursar totes aquelles matèries de segon de batxillerat que ponderen per a la prova PBAU.
  • A través del curs Preparació per a la prova de batxillerat d’accés a la universitat (PBAU) l’alumne podrà obtenir un material teòric digital de cada matèria, unes activitats online que seran relacionades amb la prova d’accés a la Universitat i que seran  corregides i avaluades. A més, tindrà un tutor i una aula de tutoria, on podrà consultar totes les informacions relacionades amb la prova que seran publicades periòdicament i fer consultes sobre el curs i sobre la prova d’accés.

Matèries ofertades (*totes les possibles a la PBAU)

Per obtenir informació de com matricular-te consulta el menú matrícula/preparació PBAU