Preparació selectivitat (PBAU)

PBAU.jpg

  • Aquest curs va dirigit a persones que tenen el títol de batxillerat i que estan interessades en preparar-se per a l’accés  a l’Universitat de les Illes Balears (UIB).
  • Es poden cursar totes aquelles matèries de segon de batxillerat que ponderen per a la prova PBAU.
  • A través del curs Preparació per a la prova de batxillerat d’accés a l’Universitat (PBAU) l’alumne podrà obtenir un material teòric digital de cada matèria, unes activitats online que seran relacionades amb la prova d’accès a la Universitat i que seran  corregides i avaluades. A més, tindrà un tutor i una aula de tutoria, on podrà consultar totes les informacions relacionades amb la prova que seran publicades periòdicament i fer consultes relacionades amb el curs i la prova d’accès.

Matèries ofertades (*totes les possibles a la PBAU)

Per obtenir informació de com matricular-tematricular-te consulta el menú matrícula/preparació PBAU