INSTRUCCIONS MATRÍCULA
Font: Pixabay. Llicència oberta Creative Commons.
MATRÍCULA D’UNA MATÈRIA O MÉS DE BATXILLERAT A DISTÀNCIA PER ALUMNES D’ALTRES CENTRES (PROGRAMA XARXA)

L’alumnat que vulgui cursar una matèria o més a distància, haurà de  formalitzar la matrícula presentant una sol·licitud al seu centre d’origen (en el qual està matriculat per a la resta d’assignatures) i en cap cas directament a l’IEDIB. En aquesta sol·licitud l’alumne ha d’aportar una adreça de correu electrònic operativa a través de la qual rebrà la contrasenya de l’aula virtual. Ha de demanar la sol·licitud al seu centre d’origen. Posteriorment, el centre d’origen presentarà a l’IEDIB la sol·licitud telemàtica específica que la Conselleria d’Educació (servei d’Ordenació) ha enviat als centres.

DOCUMENTACIÓ QUE HA D’ENREGISTRAR EL CENTRE D’ORIGEN

  1. Sol·licitud de matrícula telemàtica. (La Conselleria d’Educació enviarà l’accés a la sol·licitud telemàtica al responsable del centre). La matrícula és gratuïta excepte en el cas dels centres privats, que hauran de pagar 10 €/matèria.
  2. A més, el centre haurà de nomenar un coordinador del programa xarxa. El Servei d’Ordenació requerirà el correu del coordinador abans de dia 1 d’octubre, per donar-lo d’alta a una aula Moodle de coordinació, on rebrà informació sobre calendaris, horaris, notificacions… per poder fer el seguiment dels alumnes que cursen matèries a distància.

El termini per presentar sol·licituds és fins dia 28 de setembre.

Per qualsevol dubte podeu fer servir el següent correu electrònic: direccio@iedib.net

746 total views, 9 views today