Matrícula programa xarxa

INSTRUCCIONS MATRÍCULA

Font: Pixabay. Llicència oberta Creative Commons.

MATRÍCULA D’UNA/VÀRIES MATÈRIA/ES DE BATXILLERAT A DISTÀNCIA PER ALUMNES D’ALTRES CENTRES (PROGRAMA XARXA)

L’alumnat que vulgui cursar una/vàries matèria/es a distància, haurà de  formalitzar la matrícula presentant una sol·licitud al seu centre d’origen (en el qual està matriculat per a la resta d’assignatures) i en cap cas directament amb l’IEDIB. En aquesta sol·licitud l’alumne ha d’aportar una adreça de correu electrònic operativa a través de la qual rebrà la contrasenya de l’aula virtual. Aquest model l’ha de demanar al seu centre d’origen. Posteriorment el centre d’origen presentarà una sol·licitud telemàtica específica a l’IEDIB que la Conselleria d’Educació (servei d’Ordenació) ha enviat als centres.

DOCUMENTACIÓ QUE HA D’ENREGISTRAR EL CENTRE D’ORIGEN

  1. Sol·licitud de matrícula telemàtica. (L’accès a la sol·licitud telemàtica serà enviat al responsable del centre per la Conselleria d’Educació). La matrícula es gratuïta excepte en el cas dels centres privats, que han de pagar 10e/matèria.
  2. A més, el centre haurà de nomenar un coordinador del programa xarxa. El Servei d’Ordenació requerira el correu del coordinador abans de dia 1 d’octubre, per donar-lo d’alta a una aula Moodle de coordinació, on rebrà informació sobre calendaris, horaris, notificacions…per poder fer el seguiment dels alumnes que cursen matèries a distància.

El termini per presentar sol·licituds és fins dia 28 de setembre

Per qualsevol dubte podeu fer servir el següent correu electrònic: direccio@iedib.net