MATRÍCULA D’UNA MATÈRIA O MÉS DE BATXILLERAT A DISTÀNCIA PER ALUMNES D’ALTRES CENTRES (PROGRAMA XARXA)

L’alumnat que vulgui cursar una matèria o més a distància, haurà de  formalitzar la matrícula presentant una sol·licitud al seu centre d’origen (en el qual està matriculat per a la resta d’assignatures) i en cap cas directament a l’IEDIB. En aquesta sol·licitud l’alumne ha d’aportar una adreça de correu electrònic operativa a través de la qual rebrà la contrasenya de l’aula virtual. Ha de demanar la sol·licitud al seu centre d’origen. Posteriorment, el centre d’origen presentarà a l’IEDIB la sol·licitud telemàtica específica que la Conselleria d’Educació (servei d’Ordenació) ha enviat als centres. També es pot demanar a direccio@iedib.net

El calendari del la matrícula del programa xarxa és el següent:

Procés Termini
Enregistrar la sol·licitud telemàtica del 1 al 31 de juliol i del 1 al 24 de setembre
Començament del curs i enviament de contrasenyes de l’aula virtual 1 d’octubre

DOCUMENTACIÓ QUE HA D’ENREGISTRAR EL CENTRE D’ORIGEN

  1. Sol·licitud de matrícula telemàtica. La matrícula és gratuïta excepte en el cas dels centres privats, que hauran de pagar 10 €/matèria.
  2. A més, el centre haurà de nomenar un coordinador del programa xarxa. El Servei d’Ordenació requerirà el correu del coordinador abans de dia 1 d’octubre, per donar-lo d’alta a una aula Moodle de coordinació, on rebrà informació sobre calendaris, horaris, notificacions… per poder fer el seguiment dels alumnes que cursen matèries a distància.

Per qualsevol dubte podeu fer servir el següent correu electrònic: direccio@iedib.net