MATRÍCULA D’UNA MATÈRIA O MÉS DE BATXILLERAT A DISTÀNCIA PER ALUMNES D’ALTRES CENTRES (PROGRAMA XARXA)
El calendari del curs 2024-2025 és el següent:

L’alumnat que vulgui cursar una matèria o més a distància, haurà de formalitzar la matrícula presentant una sol·licitud al seu centre d’origen (en el qual està matriculat per a la resta d’assignatures) i en cap cas directament a l’IEDIB. En aquesta sol·licitud l’alumne ha d’aportar una adreça de correu electrònic operativa a través de la qual rebrà la contrasenya de l’aula virtual. Ha de demanar la sol·licitud al seu centre d’origen. Posteriorment, el centre d’origen sol·licitarà a l’IEDIB la matrícula de les matèries a través del Gestib seguint el procediment explicat en aquest videotutorial. La matrícula és gratuïta.

El calendari de la matrícula del programa xarxa és el següent:

ProcésTermini
Enregistrar la sol·licitud telemàticaDe l’1 de juliol al 20 de setembre
Presentació telemàtica per videoconferència.

https://meet.google.com/kjc-mnnu-dqn
Dia 30 de setembre, a les 18:00 h
Començament del curs i enviament de contrasenyes de l’aula virtual1 d’octubre

DOCUMENTACIÓ QUE HA D’ENREGISTRAR EL CENTRE D’ORIGEN

  1. Sol·licitud de matrícula a través del Gestib. La matrícula és gratuïta.
  2. A més, el centre haurà de nomenar un coordinador del programa xarxa, notificant el seu correu a info@iedib.net abans de dia 1 d’octubre, per donar-lo d’alta a una aula Moodle de coordinació, on rebrà informació sobre calendaris, horaris, notificacions… per poder fer el seguiment dels alumnes que cursen matèries a distància.