MATRÍCULA D’UNA MATÈRIA O MÉS DE BATXILLERAT A DISTÀNCIA PER ALUMNES D’ALTRES CENTRES (PROGRAMA XARXA)

L’alumnat que vulgui cursar una matèria o més a distància, haurà de  formalitzar la matrícula presentant una sol·licitud al seu centre d’origen (en el qual està matriculat per a la resta d’assignatures) i en cap cas directament a l’IEDIB. En aquesta sol·licitud l’alumne ha d’aportar una adreça de correu electrònic operativa a través de la qual rebrà la contrasenya de l’aula virtual. Ha de demanar la sol·licitud al seu centre d’origen. Posteriorment, el centre d’origen sol·licitarà a l’IEDIB la matrícula de les matèries a través del Gestib seguint el següent procediment. 

El calendari de la matrícula del programa xarxa és el següent:

ProcésTermini
Enregistrar la sol·licitud telemàticaDe l’1 de juliol al 27 de setembre
Presentació telemàtica per videoconferència. (Clicar l’enllaç el dia i l’hora)
https://meet.google.com/yds-zvtk-pzy
Dia 29 de setembre, a les 18:00h
Començament del curs i enviament de contrasenyes de l’aula virtual1 d’octubre

DOCUMENTACIÓ QUE HA D’ENREGISTRAR EL CENTRE D’ORIGEN

  1. Sol·licitud de matrícula a través del Gestib. La matrícula és gratuïta.
  2. A més, el centre haurà de nomenar un coordinador del programa xarxa, notificant el seu correu a l’IEDIB abans de dia 1 d’octubre, per donar-lo d’alta a una aula Moodle de coordinació, on rebrà informació sobre calendaris, horaris, notificacions… per poder fer el seguiment dels alumnes que cursen matèries a distància.