MATRÍCULA D’UNA MATÈRIA O MÉS DE BATXILLERAT A DISTÀNCIA PER ALUMNES D’ALTRES CENTRES (PROGRAMA XARXA)

L’alumnat que vulgui cursar una matèria o més a distància, haurà de  formalitzar la matrícula presentant una sol·licitud al seu centre d’origen (en el qual està matriculat per a la resta d’assignatures) i en cap cas directament a l’IEDIB. En aquesta sol·licitud l’alumne ha d’aportar una adreça de correu electrònic operativa a través de la qual rebrà la contrasenya de l’aula virtual. Ha de demanar la sol·licitud al seu centre d’origen. Posteriorment, el centre d’origen sol·licitarà a l’IEDIB la matrícula de les matèries a través del Gestib seguint el següent procediment. 

El calendari de la matrícula del programa xarxa és el següent:

ProcésTermini
Enregistrar la sol·licitud telemàticaPendent publicar (juliol i setembre aproximadament)
Començament del curs i enviament de contrasenyes de l’aula virtual1 d’octubre

DOCUMENTACIÓ QUE HA D’ENREGISTRAR EL CENTRE D’ORIGEN

  1. Sol·licitud de matrícula telemàtica. La matrícula és gratuïta excepte en el cas dels centres privats, que hauran de pagar 10 €/matèria.
  2. A més, el centre haurà de nomenar un coordinador del programa xarxa, notificant el seu correu a l’IEDIB abans de dia 1 d’octubre, per donar-lo d’alta a una aula Moodle de coordinació, on rebrà informació sobre calendaris, horaris, notificacions… per poder fer el seguiment dels alumnes que cursen matèries a distància.