Procés d’admissió i matrícula pel curs 2024-2025 de l’1 al 31 de juliol i del 2 al 20 de setembre.

Us aconsellam mirar la següent guia de matrícula o el següent videotutorial per saber com funciona el procés de matrícula en tres passes.

Hi ha dos processos possibles:

PROCÉS D’AUTENTICACIÓ AMB CLAU GESTIB O SISTEMA CL@VE

Aquest sistema permet enregistrar la sol·licitud sense la necessitat de presentar presencialment el justificant de la matrícula signat.

Pas 1: Comprovar tots els requisits d’accés i assessora’t bé de les matèries de les quals et vulguis matricular. Tens tota la informació sobre el batxillerat a la secció Batxillerat. També pots demanar informació a l’IEDIB per correu (info@iedib.net), telèfon (971170650) o presencialment. L’assessorament presencial o telefònic es pot fer 9.00 a 14.00h durant el mes de Juliol i també de 15:00 a 20:00h durant el mes de setembre.

Pas 2:: Fer el pagament a través de transferència bancària. Per fer el pagament són necessàries les següents dades:
1.Beneficiari: IEDIB
2.Número de compte (IBAN): ES03 2100 0472 0102 0043 2806
3.S’han d’ingressar 20 €.
4.Concepte: Nom i llinatges de l’alumne seguit del codi BAT. Per exemple, per a un alumne que es diu Juan Fernández Pérez i que es matricula en batxillerat a distància, al concepte de la transferència s’hauria de posar: Juan Fernández Pérez BAD

Si tens reducció o l’exempció de les aportacions per activitats escolars s’ha de consultar el següent document i aportar la documentació requerida quan s’enregistri la sol·licitud (Pas3): bonificacions.

Enregistrar la sol·licitud telemàtica de batxillerat, que serà publicada en aquesta web en el moment corresponent. En aquesta sol·licitud s’hauran d’enregistrar les dades personals, fer una preselecció d’estudis i matèries, triar el centre col·laborador on es faran els exàmens i adjuntar la documentació requerida:
1.Còpia del DNI o equivalent.
2.Certificat d’estudis previs (títol ESO o certificat d’estudis de batxillerat o equivalent si té matèries aprovades anteriorment). Aquesta documentació només és necessària si s’ha estudiat a un centre fora de les Illes Balears o si els estudis es varen fer abans del curs 2000-2001. En cas contrari, es pot consultar automàticament i no és necessària la seva aportació.
3.Justificant de pagament (on ha de figurar el nom i llinatges de l’alumne i el codi BAD)
4.En cas de tenir dret a bonificacions. aportar la documentació justificativa.
5.Si tens documentació referida a adaptacions curriculars, adjunta-la.

Accés a la sol·licitud


PROCÉS SENSE AUTENTICACIÓ

Aquest sistema requereix aportar documentació d’identificació i dur la sol·licitud signada presencialment a IEDIB

Pas 1: Comprovar tots els requisits d’accés i assessora’t bé de les matèries de les quals et vulguis matricular. Tens tota la informació sobre el batxillerat a la secció Batxillerat. També pots demanar informació a l’IEDIB per correu (info@iedib.net), telèfon (971170650) o presencialment. L’assessorament presencial o telefònic es pot fer 9.00 a 14.00h durant el mes de Juliol i també de 15:00 a 20:00h durant el mes de setembre.

Pas 2:: Fer el pagament a través de transferència bancària. Per fer el pagament són necessàries les següents dades:
1.Beneficiari: IEDIB
2.Número de compte (IBAN): ES03 2100 0472 0102 0043 2806
3.S’han d’ingressar 20 €.
4.Concepte: Nom i llinatges de l’alumne seguit del codi BAD. Per exemple, per a un alumne que es diu Juan Fernández Pérez i que es matricula en batxillerat a distància, al concepte de la transferència s’hauria de posar: Juan Fernández Pérez BAD
Si tens reducció o l’exempció de les aportacions per activitats escolars s’ha de consultar el següent document i aportar la documentació requerida quan s’enregistri la sol·licitud (Pas3): bonificacions.

Enregistrar la sol·licitud telemàtica de batxillerat, que serà publicada en aquesta web en el moment corresponent. En aquesta sol·licitud s’hauran d’enregistrar les dades personals, fer una preselecció d’estudis i matèries, triar el centre col·laborador on es faran els exàmens i adjuntar la documentació requerida:
1.Còpia del DNI o equivalent.
2.Certificat d’estudis previs (títol ESO o certificat d’estudis de batxillerat o equivalent si té matèries aprovades anteriorment). Aquesta documentació només és necessària si s’ha estudiat a un centre fora de les Illes Balears o si els estudis es varen fer abans del curs 2000-2001. En cas contrari, es pot consultar automàticament i no és necessària la seva aportació.
3.Justificant de pagament (on ha de figurar el nom i llinatges de l’alumne i el codi BAD)
4.En cas de tenir dret a bonificacions. aportar la documentació justificativa.
5.Si tens documentació referida a adaptacions curriculars, adjunta-la.

Finalment, s’ha de presentar el justificant de la matrícula signat presencialment a la seu de l’IEDIB (C/ de Salva 14, Palma), de 9:00 a 14:00h durant el mes de Juliol i també de 15:00 a 20:00h durant el mes de setembre, o a les respectives Delegacions Territorials d’Educació de Menorca o Eivissa en el cas dels alumnes de les altres illes.

Accés a la sol·licitud

Presentació telemàtica per videoconferència. (Clicar l’enllaç el dia i l’hora)
https://meet.google.com/yho-pysp-zne
30 de setembre, a les 18.00 h
Començament del curs i enviament de contrasenyes de l’aula virtual1 d’octubre