Matrícula batxillerat

INSTRUCCIONS MATRÍCULA.jpg

Font: Pixabay. Llicència oberta Creative Commons.

El calendari dels procesos d’admissió i matrícula de batxillerat  són els següents:

Procés Termini
FASE A: Enregistrar la sol·licitud telemàtica de batxillerat

Guia de matrícula

17 de juliol al 28 de setembre
FASE B: Presentació de tota la documentació i assessorament presencial 10 al 28 de setembre
FASE C: Pagament (10€/matèria) 10 al 28 de setembre

Documentació necessària:

  • Certificat d’estudis previs (títol ESO o certificat d’estudis de batxillerat  o equivalent si té matèries aprovades anteriorment). Aquesta documentació només es necessària si s’ha estudiat a un centre fora de les Illes Balears o si els estudis es varen cursar abans de l’any 2000-2001. En cas contrari es pot consultar automàticament i no es necessària la seva aportació
  • Fotocòpia del DNI
  • Justificant bancari de l’ingrés de les taxes (10€/matèria , número de compte: ES03 2100 0472 0102 0043 2806).IMPORTANT, el pagament es farà al final del tràmit, una vegada entregada la sol·licitud i documentació i rebut l’assessorament presencial.(Una vegada formalitzada la matrícula no es retornarà cap quantitat).

PROCEDIMENT PER FER LA MATRÍCULA

FASE A: Enregistrar la sol·licitud telemàtica que serà publicada en aquesta web en el moment corresponent. En aquesta sol·licitud s’hauran d’enregistrar les dades personals, triar el centre on es faran les gestions de matrícula i fer una preselecció d’estudis i matèries. Accès a la sol·licitud telemàtica

FASE B: Presentació de tota la documentació i assessorament presencial. Es presentarà tota la documentació requerida al centre seleccionat (IEDIB o centre col·laborador)  junt amb la sol·licitud telemàtica impresa a fi de rebre assessorament presencial, on es confirmarà que la documentació i la selecció de les matèries feta a la sol·licitud inicial és correcte. L’assessorament es pot fer a la seu de l’IEDIB en horari de matí (9.00h a 14:00) o tarda (16:00 a 20:00h, excepte divendres horabaixa) o a través dels centres col·laboradors. En cas de fer l’assessorament a través dels centres col·laboradors, consultar prèviament l’horari d’assessorament del coordinador del centre col·laborador més proper, contactant amb ell per missatgeria o telefònicament i acordar una cita. Una vegada revisada la documentació i  la sol·licitud a l’IEDIB o pel coordinador del centre col·laborador, es validarà la sol·licitud.

FASE C: Pagament (10€/matèria). La matrícula s’acabarà de formalitzar quan l’alumne fagi el pagament i l’envii per correu electrònic a la direcció pagaments@iedib.net o l’entregui presencialment a l’IEDIB o al centre col·laborador corresponent. Si L’alumne no envia o entrega el pagament la matrícula no serà formalitzarà.

Per fer el pagament són necessaries les següents dades:

Dades per fer el pagament

  1. Número de compte (IBAN): ES03 2100 0472 0102 0043 2806
  2. S’han d’ingressar 10 per matèria

Dades que han d’aparèixer al justificant del pagament

  1. Nom i llinatges de l’alumne
  2. Nom dels estudis dels quals es matricularà l’alumne.