El calendari del curs 2023-2024 dels processos d’admissió i matrícula de batxillerat són els següents:

Procés Termini
Pas 1: Comprova tots els requisits d’accés i assessora’t bé de les matèries de les quals et vulguis matricular.Del 3 al 31 de juliol

De l’1 al 24 de setembre
Pas 2: Fer el pagament a través de transferència bancària.
(25 €/ IBAN: ES03 2100 0472 0102 0043 2806/ Concepte: Nom i llinatges + BAD)
Del 3 al 31 de juliol

De l’1 al 24 de setembre
Pas 3: Enregistrar la sol·licitud telemàtica de batxillerat, adjuntant la documentació i el justificant de pagament.


Accés a la sol·licitud

videotutorial de matrícula
Guia de matrícula
Del 3 al 31 de juliol

De l’1 al 24 de setembre
Presentació telemàtica per videoconferència. (Clicar l’enllaç el dia i l’hora)

https://meet.google.com/yho-pysp-zne
28 de setembre, a les 18:00h
Començament del curs i enviament de contrasenyes de l’aula virtual2 d’octubre

PROCEDIMENT PER FER LA MATRÍCULA

Pas 1: Comprova tots els requisits d’accés i assessora’t bé de les matèries de les quals et vulguis matricular. Tens tota la informació sobre el batxillerat a la secció Batxillerat. També pots demanar informació a l’IEDIB per correu (info@iedib.net), telèfon (971170650) o presencialment. L’assessorament presencial o telefònic es pot fer 9.00  a 14.00 h durant el mes de Juliol i també de 15:00 a 20:00 h durant el mes de setembre.

Pas 2Fer el pagament a través de transferència bancària. Per fer el pagament són necessàries les següents dades:

  1. Beneficiari: IEDIB
  2. Número de compte (IBAN): ES03 2100 0472 0102 0043 2806
  3. S’han d’ingressar 25 €.
  4. Concepte: Nom i llinatges de l’alumne seguit del codi BAD estudis en què es matricula. Per exemple, per a un alumne que es diu Juan Fernández Pérez i que es matricula en batxillerat a distància, al concepte de la transferència s’hauria de posar: Juan Fernández Pérez BAD

* (Una vegada formalitzada la matrícula no es retornarà cap quantitat).

Si tens reducció o l’exempció de les aportacions per activitats escolars s’ha de consultar el següent document i aportar la documentació requerida quan s’enregistri el tràmit: bonificacions.

Pas 3: Enregistrar la sol·licitud telemàtica de batxillerat, adjuntant la documentació i el justificant de pagament. La sol·licitud serà publicada en aquesta web en el moment corresponent. En aquesta sol·licitud s’hauran d’enregistrar les dades personals, triar el centre on es faran els exàmens, fer una preselecció d’estudis i matèries i adjuntar la documentació.

Accés a la sol·licitud

Documentació que s’ha d’adjuntar a la sol·licitud:

  • Còpia del DNI o equivalent.
  • Certificat d’estudis previs (títol ESO o certificat d’estudis de batxillerat o equivalent si té matèries aprovades anteriorment). Aquesta documentació només és necessària si s’ha estudiat a un centre fora de les Illes Balears o si els estudis es varen fer abans del curs 2000-2001. En cas contrari, es pot consultar automàticament i no és necessària la seva aportació.
  • Justificant de pagament (on ha de figurar el nom i llinatges de l’alumne i el CODI dels estudis en què es matricula)
  • En cas de tenir dret a bonificació aportar la documentació justificativa.
  • Si tens documentació referida a adaptacions curriculars, adjunta-la.