El calendari dels processos d’admissió i matrícula de batxillerat  són els següents:

ProcésTermini
Pas 1: Enregistrar la sol·licitud telemàtica de batxillerat i assessorament en cas que sigui necessari.

 

Accés a la sol·licitud (tràmit tancat)

Guia de matrícula
De l’1 de juliol al 27 de setembre
Pas 2: Presentació de tota la documentació per accedir als estudis per correu electrònic (matricula@iedib.net) o de forma presencial.De l’1 de juliol al 27 de setembre
Presentació telemàtica per videoconferència. (Clicar l’enllaç el dia i l’hora)
https://meet.google.com/yds-zvtk-pzy
Dia 29 de setembre, a les 18:00h
Començament del curs i enviament de contrasenyes de l’aula virtual30 de setembre

PROCEDIMENT PER FER LA MATRÍCULA

Pas 1: Enregistrar la sol·licitud telemàtica de batxillerat i assessorament en cas que sigui necessari. La sol·licitud serà publicada en aquesta web en el moment corresponent. En aquesta sol·licitud s’hauran d’enregistrar les dades personals, triar el centre on es faran les gestions de matrícula i fer una preselecció d’estudis i matèries.

Accés a la sol·licitud TRÀMIT TANCAT

L’assessorament es pot fer a la seu de l’IEDIB en horari de matí (9.00  a 14.00 h) o a través dels centres col·laboradors. En cas de fer l’assessorament a través dels centres col·laboradors, l’atenció es limita al mes de setembre i s’ha de consultar prèviament l’horari del coordinador del centre col·laborador més proper, s’hi ha de contactar per missatgeria o telefònicament i acordar una cita.

Pas 2: Presentació de tota la documentació. Es presentarà tota la documentació requerida per correu electrònic (matricula@iedib.net) o de forma presencial al centre seleccionat: a la seu de l’IEDIB en horari de matí (9.00  a 14.00 h) o a través dels centres col·laboradors segons el seu horari d’atenció.

Documentació necessària:

  • Justificant imprès signat de la sol·licitud telemàtica.
  • Certificat d’estudis previs (títol ESO o certificat d’estudis de batxillerat  o equivalent si té matèries aprovades anteriorment). Aquesta documentació només és necessària si s’ha estudiat a un centre fora de les Illes Balears o si els estudis es varen fer abans del curs 2000-2001. En cas contrari, es pot consultar automàticament i no és necessària la seva aportació.
  • Fotocòpia del DNI o equivalent.
  • Justificant de pagament (25€, aportació per activitats escolars) o documentació justificativa de la bonificació.

Per fer el pagament són necessàries les següents dades:

  1. Número de compte (IBAN): ES03 2100 0472 0102 0043 2806
  2. S’han d’ingressar 25€.

Dades que han d’aparèixer al justificant del pagament

  1. Nom i llinatges de l’alumne
  2. Nom dels estudis dels quals es matricularà

* (Una vegada formalitzada la matrícula no es retornarà cap quantitat).

Per a demanar la reducció o l’exempció de les aportacions per activitats escolars s’ha de consultar el següent document i aportar la documentació requerida: BONIFICACIONS