El calendari dels processos d’admissió i matrícula de batxillerat  són els següents:

ProcésTermini
Pas 1: Enregistrar la sol·licitud telemàtica de batxillerat

 

PLACES ESGOTADES

Accés a la sol·licitud

Guia de matrícula
Termini extraordinari fins dia 1 d’octubre
PLACES ESGOTADES
Pas 2: Presentació de tota la documentació per accedir als estudis i assessorament presencialTermini extraordinari fins dia 1 d’octubre
Pas 3: Pagament (10 €/matèria)Termini extraordinari fins dia 1 d’octubre
Començament del curs i enviament de contrasenyes de l’aula virtual1 d’octubre

PROCEDIMENT PER FER LA MATRÍCULA

Pas 1: Enregistrar la sol·licitud telemàtica que serà publicada en aquesta web en el moment corresponent. En aquesta sol·licitud s’hauran d’enregistrar les dades personals, triar el centre on es faran les gestions de matrícula i fer una preselecció d’estudis i matèries.

Accés a la sol·licitud

Pas 2: Presentació de tota la documentació per accedir als estudis i assessorament presencial. Es presentarà tota la documentació requerida al centre seleccionat (IEDIB o centre col·laborador)  juntament amb la sol·licitud telemàtica impresa a fi de rebre assessorament presencial, es confirmarà que la documentació i la selecció de les matèries feta a la sol·licitud inicial és correcta. L’assessorament es pot fer a la seu de l’IEDIB en horari de matí (9.00  a 14.00 h) o a través dels centres col·laboradors. En cas de fer l’assessorament a través dels centres col·laboradors, l’atenció es limita al mes de setembre i s’ha de consultar prèviament l’horari del coordinador del centre col·laborador més proper, s’hi ha de contactar per missatgeria o telefònicament i acordar una cita. Una vegada revisada la documentació a l’IEDIB o pel coordinador del centre col·laborador, es validarà la sol·licitud.

Documentació necessària:

  • Justificant imprès signat de la sol·licitud telemàtica.
  • Certificat d’estudis previs (títol ESO o certificat d’estudis de batxillerat  o equivalent si té matèries aprovades anteriorment). Aquesta documentació només és necessària si s’ha estudiat a un centre fora de les Illes Balears o si els estudis es varen fer abans del curs 2000-2001. En cas contrari, es pot consultar automàticament i no és necessària la seva aportació.
  • Fotocòpia del DNI o equivalent.

Pas 3: Pagament (10 €/matèria). La matrícula s’acabarà de formalitzar quan l’alumne faci el pagament i enviï el justificant de pagament per correu electrònic a la direcció pagaments@iedib.net, l’entregui presencialment a l’IEDIB o al centre col·laborador corresponent. Si l’alumne no envia o no entrega el pagament la matrícula no es formalitzarà.

Per fer el pagament són necessàries les següents dades:

Dades per fer el pagament

  1. Número de compte (IBAN): ES03 2100 0472 0102 0043 2806
  2. S’han d’ingressar 10  per matèria

Dades que han d’aparèixer al justificant del pagament

  1. Nom i llinatges de l’alumne
  2. Nom dels estudis dels quals es matricularà

* (Una vegada formalitzada la matrícula no es retornarà cap quantitat).

Per qualsevol dubte us podeu adreçar a : capestudis@iedib.net

Per a demanar la reducció o l’exempció de taxes de la matrícula s’ha de consultar el següent document i aportar la documentació requerida: BONIFICACIONS