El calendari dels processos d’admissió i matrícula a la preparació per a l’accés a la Universitat per a majors de 25 anys són els següents:

Procés Termini
FASE A: Enregistrar la sol·licitud telemàtica

Accés a la sol·licitud  

Guia de matrícula 

del 1 al 31 de juliol i del 1 al 25 de setembre
FASE B: Presentació de tota la documentació i assessorament presencial del 1 al 31 de juliol i del 1 al 25 de setembre
FASE C: Pagament (10 €/matèria) del 1 al 31 de juliol i del 1 al 25 de setembre
Començament del curs i enviament de contrasenyes de l’aula virtual 1 d’octubre

PROCEDIMENT PER FER LA MATRÍCULA

FASE AEnregistrar la sol·licitud telemàtica que serà publicada en aquesta web en el moment corresponent. En aquesta sol·licitud s’hauran d’enregistrar les dades personals, triar el centre on es faran les gestions de matrícula i fer una preselecció d’estudis i matèries.

Accés a la sol·licitud 

FASE B: Presentació de tota la documentació i assessorament presencial. Es presentarà tota la documentació requerida al centre seleccionat (IEDIB o centre col·laborador)  juntament amb la sol·licitud telemàtica impresa a fi de rebre assessorament presencial, es confirmarà que la documentació i la selecció de les matèries feta a la sol·licitud inicial és correcta. L’assessorament es pot fer a la seu de l’IEDIB en horari de matí (9.00  a 14.00 h) o tarda (16.00 a 20.00 h, excepte divendres i dimecres horabaixa) o a través dels centres col·laboradors. En cas de fer l’assessorament a través dels centres col·laboradors, s’ha de consultar prèviament l’horari del coordinador del centre col·laborador més proper, s’hi ha de contactar per missatgeria o telefònicament i acordar una cita. Una vegada revisada la documentació a l’IEDIB o pel coordinador del centre col·laborador, es validarà la sol·licitud.

Documentació necessària:

  • Justificant imprès en paper de la sol·licitud telemàtica
  • Fotocòpia del DNI o equivalent

FASE CPagament (10 €/matèria). La matrícula s’acabarà de formalitzar quan l’alumne faci el pagament i l’enviï per correu electrònic a la direcció pagaments@iedib.net, l’entregui presencialment a l’IEDIB o al centre col·laborador corresponent. Si L’alumne no envia o no entrega el pagament la matrícula no es formalitzarà.

Per fer el pagament són necessàries les següents dades:

Dades per fer el pagament

  1. Número de compte (IBAN): ES03 2100 0472 0102 0043 2806
  2. S’han d’ingressar 10  per matèria

Dades que han d’aparèixer al justificant del pagament

  1. Nom i llinatges de l’alumne
  2. Nom dels estudis dels quals es matricularà

Documentació necessària:

  • Fotocòpia del DNI.
  • Justificant bancari de l’ingrés de les taxes (10 €/matèria, número de compte: ES03 2100 0472 0102 0043 2806).

*Una vegada formalitzada la matrícula no es retornarà cap quantitat.