El calendari dels procesos d’admissió i matrícula a la preparació per a l’accés a la Universitat per a majors de 25 anys són els següents:

Procés Termini
FASE A: Enregistrar la sol·licitud telemàtica

Guia de matrícula

20 de juny al 28 de setembre
FASE B: Presentació de tota la documentació i assessorament presencial 20 de juny al 28 de setembre
FASE C: Pagament (10 €/matèria) 20 de juny al 28 de setembre

Documentació necessària:

  • Fotocòpia del DNI.
  • Justificant bancari de l’ingrés de les taxes (10 €/matèria, número de compte: ES03 2100 0472 0102 0043 2806).  IMPORTANT, el pagament es farà al final del tràmit, una vegada entregada la sol·licitud i la documentació i rebut l’assessorament presencial. (Una vegada formalitzada la matrícula no es retornarà cap quantitat).

180 total views, 9 views today