El calendari del curs 23-24 dels processos d’admissió del curs de preparació de l’accés a la UIB per a majors de 25 anys són els següents:

Procés Termini
Pas 1: Comprova tots els requisits d’accés i assessora’t bé de les matèries de les quals et vulguis matricular.Del 3 al 31 de juliol

De l’1 al 24 de setembre
Pas 2: Fer el pagament a través de transferència bancària.
(25 €/ IBAN: ES03 2100 0472 0102 0043 2806/ Concepte: Nom i llinatges + UIB25)
Del 3 al 31 de juliol

De l’1 al 24 de setembre
Pas 3: Enregistrar la sol·licitud telemàtica, adjuntant la documentació i el justificant de pagament.

Accés a la sol·licitud
Guia de matrícula
Del 3 al 31 de juliol

De l’1 al 24 de setembre
Presentació telemàtica per videoconferència.

https://meet.google.com/kjc-mnnu-dqn (clicar per entrar)
28 de setembre, a les 19:30 h
Començament del curs i enviament de contrasenyes de l’aula virtual2 d’octubre

PROCEDIMENT PER FER LA MATRÍCULA

Pas 1: Comprova tots els requisits d’accés i assessora’t bé de les matèries de les quals et vulguis matricular. Tens tota la informació sobre la preparació de la PBAU a la secció Preparació per a l’accés a la UIB. També pots demanar informació a l’IEDIB per correu (info@iedib.net), telèfon (971170650) o presencialment. L’assessorament presencial o telefònic es pot fer 9.00  a 14.00 h durant el mes de juliol i també de 15:00 a 20:00 h durant el mes de setembre.

Pas 2Fer el pagament a través de transferència bancària. Per fer el pagament són necessàries les següents dades:

  1. Beneficiari: IEDIB
  2. Número de compte (IBAN): ES03 2100 0472 0102 0043 2806
  3. S’han d’ingressar 25 €.
  4. Concepte: Nom i llinatges de l’alumne seguit del codi UIB25 estudis en què es matricula. Per exemple, per a un alumne que es diu Juan Fernández Pérez i que es matricula en batxillerat a distància, al concepte de la transferència s’hauria de posar: Juan Fernández Pérez UIB25

* (Una vegada formalitzada la matrícula no es retornarà cap quantitat).

Si tens reducció o l’exempció de les aportacions per activitats escolars s’ha de consultar el següent document i aportar la documentació requerida quan s’enregistri el tràmit: bonificacions.

Pas 3: Enregistrar la sol·licitud telemàtica de batxillerat, adjuntant la documentació i el justificant de pagament. La sol·licitud serà publicada en aquesta web en el moment corresponent. En aquesta sol·licitud s’hauran d’enregistrar les dades personals, triar el centre on es faran els exàmens, fer una preselecció d’estudis i matèries i adjuntar la documentació.

Accés a la sol·licitud

Documentació que s’ha d’adjuntar a la sol·licitud:

  • Còpia del DNI o equivalent.
  • Justificant de pagament (on ha de figurar el nom i llinatges de l’alumne i el CODI dels estudis en què es matricula)
  • En cas de tenir dret a bonificació aportar la documentació justificativa.
  • Si tens documentació referida a adaptacions curriculars, adjunta-la.