Contacte

Amb qui vols contactar?

Batxillerat

capestudis@iedib.net

Programa xarxa (assignatures soltes de batxillerat a distància)

direccio@iedib.net

Preparació prova de Batxillerat d’Accés a la Universitat (PBAU)

direccio@iedib.net

Formació professional CFGM Atenció a la dependència

fp@iedib.net

Informació general

info@iedib.net

Secretaria

iedib@educaib.eu

Problemes amb l’aula virtual

jpuppo@iedib.net

Enviament justificants pagaments

Batxillerat i prova PBAU

pagaments@iedib.net

Formació professional

pagamentsfp@iedib.net