• Aquest curs de preparació va dirigit a persones que volen accedir a la Universitat i compleixen 25 anys l’any de la prova.
  • A través del curs de Preparació per a l’accés a la Universitat per a majors de 25 anys l’alumne podrà obtenir un material teòric digital de cada matèria i unes activitats online que estaran relacionades amb la matèria que seran  corregides i avaluades. A més, tindrà un tutor i una aula de tutoria on podrà consultar totes les informacions relacionades amb la prova que seran publicades periòdicament i fer consultes sobre el curs i sobre la prova lliure.

La prova consta  d’una fase general i d’una fase específica.

La fase general comprèn 4 exercicis

  • Comentari de text (*el comentari de text es prepararà dins castellà i català)
  • Llengua catalana
  • Llengua castellana
  • Llengua estrangera

La fase específica consta de dos exercicis (matèria obligatòria i matèria optativa) i s’estructura en cinc opcions, vinculades amb cada una de les cinc branques de coneixement a les quals s’adscriuen els ensenyaments universitaris de grau.

Matèries ofertades a l’IEDIB segons les opcions:

OpcionsMatèries obligatòriesOptatives
(triar-ne una)
Opció A:
Arts i Humanitats
LiteraturaFilosofia
Història
Història de l’Art
Opció B:
Ciències
MatemàtiquesBiologia
Química
Física
Opció C:
Ciències de la Salut
BiologiaMatemàtiques
Química
Física
Opció D:
Ciències Socials i Jurídiques
HistòriaGeografia
Economia
Literatura
Matemàtiques
Opció E:
Enginyeria i Arquitectura
MatemàtiquesDibuix tècnic
Economia

Física

Per obtenir informació de com matricular-se consultau el menú matrícula/Preparació per a l’accés a la Universitat per a majors de 25 anys