Preparació prova lliure de batxillerat

  • Aquest curs va dirigit a persones que volen obtenir el títol de batxillerat i que estan interessades a preparar-se per fer la prova  lliure de batxillerat.
  • Es poden cursar totes aquelles matèries que són necessàries per presentar-se a la prova lliure de batxillerat.
  • A través del curs Preparació per a la prova lliure de batxillerat  l’alumne podrà obtenir un material teòric digital de cada matèria, unes activitats online que estaran relacionades amb la prova lliure de batxillerat que seran  corregides i avaluades. A més, tindrà un tutor i una aula de tutoria on podrà consultar totes les informacions relacionades amb la prova que seran publicades periòdicament i fer consultes sobre el curs i sobre la prova lliure.

Matèries ofertades (*totes les possibles a la prova lliure)

Per obtenir informació de com matricular-se consultau el menú matrícula/preparació de la prova lliure