Informació sobre la nova FP

A partir del curs que ve s’implanta la nova FP, que donarà lloc a l’aparició de nous mòduls, alguns dels quals tindran una temporalització quadrimestral. Per comprovar quins són quadrimestrals i quins són anuals has d’anar a la secció estudis de formació professional i seleccionar el cicle corresponent. A més, també hi haurà canvis en les pràctiques presencials obligatòries, la majoria de les quals es duran a terme quan hagis superat la part teòrica de tots els mòduls.

El calendari d’aplicació de la nova llei és el següent:

Curs 24-25

Els alumnes que comencin de nou un cicle hauran de fer el nou sistema. També ho hauran de fer els que tinguin mòduls de primer superats anteriorment, però que el total d’hores dels mòduls superats no superi les 660 h. Per comprovar les hores de cada mòdul i cicle ho pots mirar a la secció estudis FP, seleccionant el cicle corresponent i mirant les hores del cicle que estàs cursant.

Els canvis pels alumnes que han de començar el nou sistema són:

Hauran de cursar dos mòduls nous de temporalització quadrimestral: digitalització i itinerari professional per l’ocupabilitat 1 (IPO1). IPO1 substitueix a FOL (formació i orientació laboral) i són convalidables. En alguns cicles, com el d’electricitat i sistemes microinformàtics, s’haurà de cursar un mòdul d’anglès de temporalització quadrimestral.

La resta d’alumnes continuaran fent els mòduls del sistema anterior sense cap canvi.


Curs 25-26

S’implanta a segon curs el nou sistema que hauran de cursar el que varen començar el nou sistema el curs anterior (24-25). 

Els canvis pels alumnes que han de començar el nou sistema són:

Hauran de cursar tres mòduls nous de temporalització quadrimestral: una optativa per definir, sostenibilitat i IPO2. IPO2 substitueix a EIE (empresa i iniciativa emprenedora) i són convalidables. En els cicles que no s’ha cursat anglès durant el curs 24-25, s’haurà de cursar un mòdul d’anglès de temporalització quadrimestral.

La resta d’alumnes poden cursar els mòduls del sistema anterior


Curs 26-27

Els alumnes del nou sistema podran fer les pràctiques, gestionades per l’IEDIB, en el primer o segon quadrimestre, més un mòdul denominat projecte intermodular. Pels alumnes de l’anterior sistema, serà el darrer any per acabar el mòdul d’FCT i titular en el sistema anterior. 

Tota aquesta informació s’anirà actualitzant a aquesta web. Recorda que també pots demanar els teus dubtes al tutor al llarg del curs.