Família professional: Electricitat i electrònica (ELE). Títol que s’obté: Tècnic  d’instal·lacions elèctriques i automàtiques (ELE21)

 
Funcionament dels mòduls
A la capçalera de l’aula virtual trobam l’apartat funcionament del mòdul on s’explica com funciona cada mòdul. També, s’hi troba tot el material per poder seguir el curs, els recursos en format digital (no hi ha llibres de text ja que tot està a l’aula virtual) i les activitats online. Hi ha un sol examen presencial a final de curs, que val entre el 40-45% de la nota final. Les activitats online i, les pràctiques presencials obligatòries que hi ha en d’alguns mòduls, representen entre el 55-60% de la nota. Per aprovar el mòdul s’han d’obtenir una nota mínima de 5 de cada una de les parts.
 
Mòduls del cicle formatiu de grau mitjà d’Instal·lacions elèctriques i automàtiques (ELE21)
Codi Nom Hores lectives Indicacions addicionals
0232 Automatismes industrials 295 20 h pràctiques obligatòries
0235 Instal·lacions elèctriques interiors 295 20 h pràctiques obligatòries
0241 Formació i orientació laboral 90
0233 Electrònica 90 10h pràctiques obligatòries
0234 Electrotècnia 190 10 h pràctiques obligatòries
0236 Instal·lacions de distribució 130 15 h pràctiques obligatòries
0237 Infraestructures comunes de telecomunicació en habitatges i edificis 130 10 h pràctiques obligatòries
0238 Instal·lacions domòtiques 130 15 h pràctiques obligatòries
0239 Instal·lacions solars fotovoltaiques 60 6 h pràctiques obligatòries
0240 Màquines elèctriques 130 15 h pràctiques obligatòries
0242 Empresa i iniciativa emprenedora 60
0243 Mòdul formació en centres de treball (FCT) 400 Presencial

Les pràctiques presencials obligatòries i el mòdul FCT es faran a l’IES Politècnic (Mallorca),  IES Pasqual Calbó i Caldés (Menorca) i IES Isidor Macabich (Eivissa). La matrícula del mòdul FCT s’ha de realitzar als centres anteriors una vegada acabats els mòduls teòrics.

Requisits:

Per cursar el mòdul :

  • Instal·lacions de distribució
  • Infraestructures comunes de telecomunicació en habitatges i edificis
  • Instal·lacions solars fotovoltaiques
  • Instal·lacions domòtiques

Haver superat abans el mòdul:

  • Electrònica
  • Electrotècnia

De què treballaràs?
Instal·lador-mantenidor electricista.
Electricista de construcció.
Electricista industrial.
Electricista de manteniment.
Instal·lador-mantenidor de sistemes domòtics.
Instal·lador-mantenidor d’antenes.
Instal·lador de telecomunicacions en edificis d’habitatges.
Instal·lador-mantenidor d’equips i instal·lacions telefòniques.
Muntador d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica.

On treballaràs?
En el muntatge i el manteniment d’infraestructures de telecomunicació en edificis, màquines elèctriques, sistemes automatitzats, instal·lacions elèctriques de baixa tensió i sistemes domòtics.

Accés a estudis posteriors i altres formacions professionals:
Un altre cicle formatiu de FP de grau mitjà o de grau superior amb la possibilitat
d’establir convalidacions de mòduls d’acord amb la normativa vigent.
El batxillerat en qualsevol de les seves modalitats.
Certificats de professionalitat de nivell 1, 2 i 3.