Família professional: Electricitat i electrònica (ELE). Títol que s’obté: Tècnic  d’instal·lacions elèctriques i automàtiques (ELE21)

A la capçalera de l’aula virtual trobam l’apartat funcionament del mòdul on s’explica com funciona cada mòdul. També, s’hi troba tot el material per poder seguir el curs, els recursos en format digital (no hi ha llibres de text, ja que tot està a l’aula virtual) i les activitats en línia. Hi ha un sol examen presencial al final de cada mòdul, que val entre el 40-45% de la nota final. Les activitats en línia i, les pràctiques presencials obligatòries que hi ha en alguns mòduls, representen entre el 55-60% de la nota. Per aprovar el mòdul s’han d’obtenir una nota mínima de 5 de cada una de les parts.

Mòduls del cicle formatiu de grau mitjà d’Instal·lacions elèctriques i automàtiques (ELE21)

CURSMÒDULSHORES LECTIVESINDICACIONS ADDICIONALS
10232 Automatismes industrials295 hAnual
10235 Instal·lacions elèctriques interiors295 hAnual
10233 Electrònica90 h1r Quadrimestre
10234 Electrotècnia190 hAnual
11709 Itinerari personal per a l’ocupabilitat I90 h1r Quadrimestre
Convalidable amb FOL
11664 Digitalització30 h2n Quadrimestre
10156 Anglès professional130 h2n Quadrimestre
20236 Instal·lacions de distribució130 h15 h pràctiques obligatòries
20237 Infraestructures comunes de telecomunicació en habitatges i edificis130 h10 h pràctiques obligatòries
20238 Instal·lacions domòtiques130 h15 h pràctiques obligatòries
20239 Instal·lacions solars fotovoltaiques60 h6 h pràctiques obligatòries
20240 Màquines elèctriques130 hAnual, 15 h pràctiques obligatòries
2Empresa i iniciativa emprenedora90 hNomés 24-25
2Mòdul formació en centres de treball (FCT)400Presencial

Les pràctiques presencials obligatòries i el mòdul FCT es faran a l’IES Politècnic (Mallorca),  IES Pasqual Calbó i Caldés (Menorca) i IES Isidor Macabich (Eivissa). La matrícula del mòdul FCT s’ha de realitzar als centres anteriors una vegada acabats els mòduls teòrics.

Requisits:

Per cursar el mòdul:

  • Instal·lacions de distribució
  • Infraestructures comunes de telecomunicació en habitatges i edificis
  • Instal·lacions solars fotovoltaiques
  • Instal·lacions domòtiques

Haver superat abans el mòdul:

  • Electrònica
  • Electrotècnia

De què treballaràs?
Instal·lador-mantenidor electricista.
Electricista de construcció.
Electricista industrial.
Electricista de manteniment.
Instal·lador-mantenidor de sistemes domòtics.
Instal·lador-mantenidor d’antenes.
Instal·lador de telecomunicacions en edificis d’habitatges.
Instal·lador-mantenidor d’equips i instal·lacions telefòniques.
Muntador d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica.

On treballaràs?
En el muntatge i el manteniment d’infraestructures de telecomunicació en edificis, màquines elèctriques, sistemes automatitzats, instal·lacions elèctriques de baixa tensió i sistemes domòtics.

Accés a estudis posteriors i altres formacions professionals:
Un altre cicle formatiu d’FP de grau mitjà o de grau superior amb la possibilitat
d’establir convalidacions de mòduls d’acord amb la normativa vigent.
El batxillerat en qualsevol de les seves modalitats.
Certificats de professionalitat de nivell 1, 2 i 3.