Família professional: Electricitat i electrònica (ELE)
Títol que s’obté: Tècnic  d’instal·lacions elèctriques i automàtiques (ELE21)

 

Mòduls del cicle formatiu de grau mitjà d’Instal·lacions elèctriques i automàtiques (ELE21)
Codi Nom Hores lectives Indicacions addicionals
0232 Automatismes industrials 295 20 h pràctiques obligatòries
0235 Instal·lacions elèctriques interiors 295 20 h pràctiques obligatòries
0241 Formació i orientació laboral 90
0233 Electrònica 90 6 h pràctiques obligatòries
0234 Electrotècnia 190 10 h pràctiques obligatòries
0236 Instal·lacions de distribució 130 15 h pràctiques obligatòries
0237 Infraestructures comunes de telecomunicació en habitatges i edificis 130 10 h pràctiques obligatòries
0238 Instal·lacions domòtiques 130 15 h pràctiques obligatòries
0239 Instal·lacions solars fotovoltaiques 60 6 h pràctiques obligatòries
0240 Màquines elèctriques 130 15 h pràctiques obligatòries
0242 Empresa i iniciativa emprenedora 60

Les pràctiques es faran a l’IES Politècnic (Mallorca),  IES Pasqual Calbó i Caldés (Menorca) i IES Isidor Macabich (Eivissa)

De què treballaràs?
Instal·lador-mantenidor electricista.
Electricista de construcció.
Electricista industrial.
Electricista de manteniment.
Instal·lador-mantenidor de sistemes domòtics.
Instal·lador-mantenidor d’antenes.
Instal·lador de telecomunicacions en edificis d’habitatges.
Instal·lador-mantenidor d’equips i instal·lacions telefòniques.
Muntador d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica.

On treballaràs?
En el muntatge i el manteniment d’infraestructures de telecomunicació en edificis, màquines elèctriques, sistemes automatitzats, instal·lacions elèctriques de baixa tensió i sistemes domòtics.

Accés a estudis posteriors i altres formacions professionals:
Un altre cicle formatiu de FP de grau mitjà o de grau superior amb la possibilitat
d’establir convalidacions de mòduls d’acord amb la normativa vigent.
El batxillerat en qualsevol de les seves modalitats.
Certificats de professionalitat de nivell 1, 2 i 3.

1,443 total views, 4 views today