Família professional: Electricitat i electrònica (ELE). Títol que s’obté: Tècnic  d’instal·lacions elèctriques i automàtiques (ELE21)

A la capçalera de l’aula virtual trobam l’apartat funcionament del mòdul on s’explica com funciona cada mòdul. També, s’hi troba tot el material per poder seguir el curs, els recursos en format digital (no hi ha llibres de text, ja que tot està a l’aula virtual) i les activitats en línia. Hi ha un sol examen presencial a final de curs, que val entre el 40-45% de la nota final. Les activitats en línia i, les pràctiques presencials obligatòries que hi ha en alguns mòduls, representen entre el 55-60% de la nota. Per aprovar el mòdul s’han d’obtenir una nota mínima de 5 de cada una de les parts

Mòduls del cicle formatiu de grau mitjà d’Instal·lacions elèctriques i automàtiques (ELE21)

CodiNomTemps mínim de dedicació setmanalIndicacions addicionals
0232Automatismes industrials5 h20 h pràctiques obligatòries
0235Instal·lacions elèctriques interiors5 h20 h pràctiques obligatòries
0241Formació i orientació laboral1,5 h
0233Electrònica6 h10 h pràctiques obligatòries
0234Electrotècnia6 h10 h pràctiques obligatòries
0236Instal·lacions de distribució6h15 h pràctiques obligatòries
0237Infraestructures comunes de telecomunicació en habitatges i edificis6h10 h pràctiques obligatòries
0238Instal·lacions domòtiques3h15 h pràctiques obligatòries
0239Instal·lacions solars fotovoltaiques3 h6 h pràctiques obligatòries
0240Màquines elèctriques6 h15 h pràctiques obligatòries
0242Empresa i iniciativa emprenedora1,5 h
0243Mòdul formació en centres de treball (FCT)400Presencial

Les pràctiques presencials obligatòries i el mòdul FCT es faran a l’IES Politècnic (Mallorca),  IES Pasqual Calbó i Caldés (Menorca) i IES Isidor Macabich (Eivissa). La matrícula del mòdul FCT s’ha de realitzar als centres anteriors una vegada acabats els mòduls teòrics.

Requisits:

Per cursar el mòdul:

  • Instal·lacions de distribució
  • Infraestructures comunes de telecomunicació en habitatges i edificis
  • Instal·lacions solars fotovoltaiques
  • Instal·lacions domòtiques

Haver superat abans el mòdul:

  • Electrònica
  • Electrotècnia

De què treballaràs?
Instal·lador-mantenidor electricista.
Electricista de construcció.
Electricista industrial.
Electricista de manteniment.
Instal·lador-mantenidor de sistemes domòtics.
Instal·lador-mantenidor d’antenes.
Instal·lador de telecomunicacions en edificis d’habitatges.
Instal·lador-mantenidor d’equips i instal·lacions telefòniques.
Muntador d’instal·lacions d’energia solar fotovoltaica.

On treballaràs?
En el muntatge i el manteniment d’infraestructures de telecomunicació en edificis, màquines elèctriques, sistemes automatitzats, instal·lacions elèctriques de baixa tensió i sistemes domòtics.

Accés a estudis posteriors i altres formacions professionals:
Un altre cicle formatiu d’FP de grau mitjà o de grau superior amb la possibilitat
d’establir convalidacions de mòduls d’acord amb la normativa vigent.
El batxillerat en qualsevol de les seves modalitats.
Certificats de professionalitat de nivell 1, 2 i 3.