La preinscripció i matrícula del curs d’especialització es farà tenint en compte els terminis publicats a la web de la direcció general d’FP que regula tot el procés de la matrícula. A continuació teniu un resum del calendari de tot el procés.

Calendari curs 24-25

ProcésTermini
Pas 1 (Presentació de sol·licituds): hi ha dos processos possibles, presencial o telemàtic. 

– Procés presencial:

Enregistrar telemàticament la sol·licitud i presentar-la presencialment signada. També s’ha de presentar tota la documentació requerida de forma presencial si no s’ha adjuntat a la sol·licitud o no es pot comprovar automàticament.

Accés a la sol·licitud

Guia de preinscripció presencial

– Procés telemàtic (requereix clau Gestib o sistema Cl@ve) i no requereix aportar documentació presencialment si es pot comprovar automàticament o si s’adjunta a aquesta.

Accés a la sol·licitud

Guia de preinscripció telemàtica
Del 3 al 28 de juny
Publicació de llistes provisionals de persones admeses i reclamacions8 al 10 de juliol
Publicació de llistes definitives de persones admeses17 de juliol
Pas 2 (Matrícula): Procés telemàtic de confirmació dels mòduls admesos i pagament:
(Transferència bancària de 20 €/ IBAN: ES03 2100 0472 0102 0043 2806/ Concepte: Nom i llinatges + CEIA)
Videotutorial de com fer la matrícula.
17, 18 i 19 de juliol
Presentació de sol·licituds en cas d’haver-hi vacants (Fase 2)29 d’agost al 4 de setembre
Publicació de llistes provisionals de persones admeses i reclamacions10 al 12 de setembre
Publicació de llistes definitives de persones admeses18 de setembre
Matrícula18 i 19 de setembre
Presentació telemàtica per videoconferència. (Clicar l’enllaç el dia i l’hora)
https://meet.google.com/uou-dmoz-eeu
25 de setembre a les 18:00 h
Començament del curs i enviament de contrasenyes de l’aula virtual30 de setembre
Adjudicació de places vacantsDel 23 de setembre al 7 d’octubre

Procediment

Pas 1 (preinscripció presencial o telemàtica)Enregistrar la sol·licitud digital i presentar tota la documentació requerida.

Assessorament presencial i/o telefònic/telemàtic a l’IEDIB si escau en horari de matí (9.00 a 14.00 h).

L’accés a la sol·licitud serà publicada en aquesta web en el moment corresponent. En aquesta sol·licitud s’hauran d’enregistrar les dades personals i fer una preselecció d’estudis i mòduls. Hi ha dues modalitats per fer la preinscripció, el procés presencial, en el que s’ha de presentar el justificant de la sol·licitud signat junt amb tota la documentació requerida i el telemàtic, el qual requereix tenir la contrasenya del Gestib o estar donat d’alta al sistema Cl@ve.

En cas de triar la modalitat presencial es presentarà tota la documentació requerida juntament amb la sol·licitud impresa a l’IEDIB (Palma), pels alumnes que resideixen a  Mallorca, o les respectives Delegacions Territorials d’Educació de Menorca o Eivissa en el cas dels alumnes de les altres illes. Una vegada revisada la documentació a l’IEDIB, es validarà la sol·licitud si la documentació aportada és correcta.

En el cas de triar la modalitat telemàtica la documentació serà comprovada de forma automàtica sempre que sigui possible, com titulacions d’ESO, Batxiller, Grau Mitjà, Grau superior, Proves d’accés a FP obtingudes a les Illes Balears en un centre públic o concertat a partir del curs 2000/01, o posterior al curs 2017/18 en el cas de les proves d’accés. En cas contrari s’haurà d’adjuntar a la sol·licitud o aportar presencialment.

Documentació que s’ha de presentar al centre en horari de matí (9.00 a 14.00h) juntament amb el justificant de la sol·licitud en el cas de triar la preinscripció presencial:

  • Justificant imprès en paper de la sol·licitud telemàtica
  • Fotocòpia Document oficial d’identificació (DNI o NIE)
  • Documentació que acrediti tenir els requisits per accedir al Curs si no es pot comprovar automàticament o no s’ha adjuntat a la sol·licitud.

Requisits per accedir al curs d’especialització

Pas 2 (Matrícula digital)Pagament i confirmació de la matrícula dels mòduls admesos (20 €). Una vegada publicada la llista definitiva d’admesos a l’apartat de novetats de la web de l’IEDIB els alumnes admesos rebran un enllaç al correu electrònic a través del qual podran entrar en una pàgina on confirmaran la matrícula dels mòduls en els quals estan admesos i adjuntaran el justificant de pagament. No s’ha de fer el pagament fins que no es publiqui la llista definitiva d’admesos.

Videotutorial de com fer la matrícula

Fer el pagament a través de transferència bancària.
(20 €/ IBAN: ES03 2100 0472 0102 0043 2806/ Concepte: Nom i llinatges + CEIA)

En cas de tenir la reducció o l’exempció de taxes en l’aportació per activitats escolars s’ha de consultar el següent document i aportar la documentació requerida: BONIFICACIONS