La preinscripció i matrícula del curs d’especialització es farà tenint en compte els terminis publicats a la web de la direcció general d’FP que regula tot el procés de la matrícula. A continuació teniu un resum del calendari de tot el procés.

Calendari

PROCÉSTERMINI
Pas 1 (preinscripció): hi ha dos processos possibles, presencial o telemàtic. Procés presencial i presentar la sol·licitud impresa i tota la documentació de forma presencial.
Accés a la sol·licitud
Guia de preinscripció presencial

Procés telemàtic (requereix clau Gestib o sistema cl@ve) i no requereix aportar documentació excepte als casos concretats a la mateixa sol·licitud.
Accés a la sol·licitud
Guia de preinscripció telemàtica
Pendent publicar (Aproximadament mitjans d’octubre-principis de novembre)
Publicacions de llistes provisionals i definitives d’alumnes preferents. Període de reclamacions.Pendent publicar
Publicació de llistes provisionals de persones admesesPendent publicar
Publicació de llistes definitives de persones admesesPendent publicar
Pas 2 (matrícula): Procés telemàtic de confirmació dels mòduls admesos i  pagament  (25 €) Vídeotutorial de com fer la  matrículaPendent publicar
Començament del curs i enviament de contrasenyes de l’aula virtual21 de novembre

Procediment

FASE A (preinscripció presencial o telemàtica)Enregistrar la sol·licitud digital impresa i presentar tota la documentació requerida.

Assessorament presencial i/o telefònic/telemàtic a l’IEDIB si escau  en horari de matí (9.00 a 14.00 h).

L’accés a la sol·licitud  serà publicada en aquesta web en el moment corresponent. En aquesta sol·licitud s’hauran d’enregistrar les dades personals i fer una preselecció d’estudis i mòduls. Hi ha dues modalitats per fer la preinscripció, el procés presencial, en el que s’ha de presentar la sol·licitud junt amb tota la documentació requerida i el telemàtic, el qual requereix tenir la contrasenya del Gestib o estar donat d’alta al sistema Cl@ve.

En cas de triar la modalitat presencial es presentarà tota la documentació requerida juntament amb la sol·licitud impresa a l’IEDIB (Palma), pels alumnes que resideixen a  Mallorca, o les respectives delegacions territorials d’Educació de Menorca o Eivissa en el cas dels alumnes de les altres illes. Una vegada revisada la documentació a l’IEDIB, es validarà la sol·licitud si la documentació aportada és correcta.

En el cas de triar la modalitat telemàtica la documentació serà comprovada de forma automàtica sempre que sigui possible, com titulacions d’ESO, Batxiller, Grau Mitjà, Grau superior, Proves d’accés a FP obtingudes a les Illes Balears en un centre públic o concertat a partir del curs 2000/01, o posterior al curs 2017/18 en el cas de les proves d’accés. En cas contrari s’hauran d’aportar presencialment.

Documentació que s’ha de presentar al centre juntament amb el justificant de la sol·licitud en el cas de triar la preinscripció presencial:

  • – Justificant imprès en paper de la sol·licitud telemàtica
  • – Fotocòpia Document oficial d’identificació (DNI o NIE)
  • -Documentació que acrediti tenir els requisits per accedir al cicle.

Requisits per accedir al curs d’especialització

FASE B (matrícula digital)Pagament i confirmació de la matrícula dels mòduls admesos (25 €). Una vegada publicada la llista definitiva d’admesos a l’apartat de novetats de la web de l’IEDIB els alumnes admesos rebran un enllaç al correu electrònic a través del qual podran entrar a una pàgina on confirmaran la matrícula dels mòduls en els quals estan admesos i adjuntaran el justificant de pagament.

Per fer el pagament són necessàries les següents dades:

Dades per fer el pagament

  1. Número de compte (IBAN): ES03 2100 0472 0102 0043 2806
  2. S’han d’ingressar 25 € (aportació per activitats escolars)

Per a demanar la reducció o l’exempció de taxes de l’aportació per activitats escolars s’ha de consultar el següent document i aportar la documentació requerida: BONIFICACIONS