Funcionament dels mòduls
A la capçalera de l’aula virtual trobam l’apartat funcionament del mòdul on s’explica com funciona cada mòdul. També, s’hi troba tot el material per poder seguir el curs, els recursos en format digital (no hi ha llibres de text, ja que tot està a l’aula virtual) i les activitats en línia. Hi ha un sol examen presencial a final de curs, que val entre el 40-45% de la nota final. Les activitats en línia i, les pràctiques presencials obligatòries que hi ha d’alguns mòduls, representen entre el 55-60% de la nota. Per aprovar el mòdul s’han d’obtenir una nota mínima de 5 de cada una de les parts.

PLA D’ESTUDIS

CURSMÒDULSHORES LECTIVESINDICACIONS ADDICIONALS
10052 Manteniment mecànic preventiu del vehicle100 h
10054 Dotació sanitària100 hMàx. 25 h pràctiques obligatòries (061)
10055 Atenció sanitària inicial en situacions d’emergència200 hMàx. 25 h pràctiques obligatòries (061)
10057 Evacuació i trasllat de pacients190 hMàx. 25 h pràctiques obligatòries (061)
10058 Suport psicològic en situacions d’emergència100 h
10061 Anatomofisiologia i patologia bàsiques140 h
11709 Itinerari formatiu per a l’ocupabilitat I90 hConvalidable amb FOL
11664 Digitalització30 h
20053 Logística sanitària en emergències220 h
20056 Atenció sanitària especial en situacions d’emergència260 hMàx. 25 h pràctiques obligatòries (061)
20059 Plans d’emergències i dispositius de riscs previsibles140 h
20060 Teleemergències70 h
2Empresa i iniciativa emprenedora90 h
2Formació en centres de treball (FCT)400 hPresencial. Consultau aquí les condicions horàries i torns.

Les pràctiques presencials obligatòries es faran al 061 i als centres col·laboradors. La matrícula del mòdul FCT es durà a terme a l’IES J.M. Llompart (Palma) una vegada acabats els mòduls teòrics, des d’on es coordinarà la realització del mòdul presencial que es realitzarà al 061 de Mallorca, Menorca i Eivissa.

Requisits:

Per cursar el mòdul: Atenció sanitària especial en situacions d’emergència.

Haver superat abans el mòdul:

  • Atenció sanitària inicial en situacions d’emergència
  • Dotació sanitària
  • Anatomofisiologia i patologia bàsiques i/o Evacuació i trasllat de pacients

De què treballaràs?

  • Transport Sanitari.
  • Emergències Sanitàries.
  • Teleassistència.
  • Centres de Coordinació d’Urgències i Emergències.

On treballaràs?

En el sector sanitari relacionat amb el trasllat de pacients o víctimes i la prestació d’atenció sanitària i psicològica inicial, col·laborant en la preparació i desenvolupament de la logística sanitària davant emergències col·lectives o catàstrofes, així com participant en la preparació de plans d’emergència i dispositius de risc previsible de l’àmbit de la protecció civil

Accés a estudis posteriors i altres formacions professionals:

  • Un altre cicle formatiu d’FP de grau mitjà o de grau superior amb la possibilitat d’establir convalidacions de mòduls d’acord amb la normativa vigent.
  • El batxillerat en qualsevol de les seves modalitats.
  • Certificats de professionalitat de nivell 1, 2 i 3.