Família professional: Serveis sanitaris
Títol que s’obté: Tècnic en emergències sanitàries
Mòduls del cicle formatiu de grau mitjà d’Emergències sanitàries (SAN21)
Codi Nom Hores lectives Indicacions addicionals
0052 Manteniment mecànic preventiu del vehicle 90 Permís de conducció B.

20 h pràctiques obligatòries

0054 Dotació sanitària 125 Màx. 13 h pràctiques obligatòries
0055 Atenció sanitària inicial en situacions d’emergència 235 Màx. 24 h pràctiques obligatòries
0057 Evacuació i trasllat de pacients 235 Màx. 24 h pràctiques obligatòries
0058 Suport psicològic en situacions d’emergència 60
0062 Formació i orientació laboral 90
0061 Anatomofisiologia i patologia bàsiques 125
0053 Logística sanitària en emergències 175
0056 Atenció sanitària especial en situacions d’emergència 235 19 h pràctiques obligatòries
0059 Plans d’emergències i dispositius de riscs previsibles 110
0060 Teleemergències 60
0063 Empresa i iniciativa emprenedora 60

Pràctiques del Mòdul Manteniment mecànic preventiu del vehicle es realitzen a l’IES Son Pacs

De què treballaràs?

  • Transport Sanitari.
  • Emergències Sanitàries.
  • Teleassistència.
  • Centres de Coordinació d’Urgències i Emergències.

On treballaràs?

En el sector sanitari relacionat amb el trasllat de pacients o víctimes i la prestació d’atenció sanitària i psicològica inicial, col·laborant en la preparació i desenvolupament de la logística sanitària davant emergències col·lectives o catàstrofes, així com participant en la preparació de plans d’emergència i dispositius de risc previsible de l’àmbit de la protecció civil

Accés a estudis posteriors i altres formacions professionals:

  • Un altre cicle formatiu de FP de grau mitjà o de grau superior amb la possibilitat
  • d’establir convalidacions de mòduls d’acord amb la normativa vigent.
  • El batxillerat en qualsevol de les seves modalitats.
  • Certificats de professionalitat de nivell 1, 2 i 3.

2,422 total views, 2 views today