Família professional: Serveis sanitaris
Títol que s’obté: Tècnic en emergències sanitàries
 
 
Funcionament dels mòduls

 

A la capçalera de l’aula virtual trobam l’apartat funcionament del mòdul on s’explica com funciona cada mòdul. També, s’hi troba tot el material per poder seguir el curs, els recursos en format digital (no hi ha llibres de text ja que tot està a l’aula virtual) i les activitats online. Hi ha un sol examen presencial a final de curs, que val entre el 40-45% de la nota final. Les activitats online i, les pràctiques presencials obligatòries que hi ha en d’alguns mòduls, representen entre el 55-60% de la nota. Per aprovar el mòdul s’han d’obtenir una nota mínima de 5 de cada una de les parts.

Mòduls del cicle formatiu de grau mitjà d’Emergències sanitàries (SAN21)
Codi Nom Hores lectives Indicacions addicionals
0052 Manteniment mecànic preventiu del vehicle 90 Permís de conducció B.

 

20 h pràctiques obligatòries (Son Pacs (Mallorca), Mª Àngels Cardona(Menorca) i Isidor Macabich (Eivissa))

0054 Dotació sanitària 125 Màx. 13 h pràctiques obligatòries (061)
0055 Atenció sanitària inicial en situacions d’emergència 235 Màx. 24 h pràctiques obligatòries (061)
0057 Evacuació i trasllat de pacients 235 Màx. 24 h pràctiques obligatòries (061)
0058 Suport psicològic en situacions d’emergència 60
0062 Formació i orientació laboral 90
0061 Anatomofisiologia i patologia bàsiques 125
0053 Logística sanitària en emergències 175
0056 Atenció sanitària especial en situacions d’emergència 235 19 h pràctiques obligatòries (061)
0059 Plans d’emergències i dispositius de riscs previsibles 110
0060 Teleemergències 60
0063 Empresa i iniciativa emprenedora 60
0064 Formació en centres de treball (FCT) 400 Presencial

Les pràctiques presencials obligatòries es faran al 061 i als centres col·laboradors. La matrícula del mòdul FCT es durà a terme a l’IES J.M. Llompart (Palma) una vegada acabats els mòduls teòrics, des d’on es coordinarà la realització del mòdul que es realitzarà al 061 de Mallorca, Menorca i Eivissa.

Requisits:

Per cursar el mòdul:  Atenció sanitària especial en situacions d’emergència

Haver superat abans el mòdul :

  • Atenció sanitària inicial en situacions d’emergència
  • Dotació sanitària
  • Anatomofisiologia i patologia bàsiques i/o Evacuació i trasllat de pacients

De què treballaràs?

  • Transport Sanitari.
  • Emergències Sanitàries.
  • Teleassistència.
  • Centres de Coordinació d’Urgències i Emergències.

On treballaràs?

En el sector sanitari relacionat amb el trasllat de pacients o víctimes i la prestació d’atenció sanitària i psicològica inicial, col·laborant en la preparació i desenvolupament de la logística sanitària davant emergències col·lectives o catàstrofes, així com participant en la preparació de plans d’emergència i dispositius de risc previsible de l’àmbit de la protecció civil

Accés a estudis posteriors i altres formacions professionals:

  • Un altre cicle formatiu de FP de grau mitjà o de grau superior amb la possibilitat d’establir convalidacions de mòduls d’acord amb la normativa vigent.
  • El batxillerat en qualsevol de les seves modalitats.
  • Certificats de professionalitat de nivell 1, 2 i 3.