Funcionament dels mòduls
A la capçalera de l’aula virtual trobam l’apartat funcionament del mòdul on s’explica com funciona cada mòdul. També, s’hi troba tot el material per poder seguir el curs, els recursos en format digital (no hi ha llibres de text, ja que tot està a l’aula virtual) i les activitats en línia. Hi ha un sol examen presencial a final de curs, que val entre el 40-45% de la nota final. Les activitats en línia i, les pràctiques presencials obligatòries que hi ha d’alguns mòduls, representen entre el 55-60% de la nota. Per aprovar el mòdul s’han d’obtenir una nota mínima de 5 de cada una de les parts.

Mòduls del cicle formatiu de grau mitjà d’Emergències sanitàries (SAN21)

CodiNon del mòdulTemps mínim de dedicació setmanalIndicacions addicionals
0052Manteniment mecànic preventiu del vehicle2  hPermís de conducció B.

 

20 h pràctiques obligatòries (Son Pacs (Mallorca), Mª Àngels Cardona (Menorca) i Isidor Macabich (Eivissa))

0054Dotació sanitària4 hMàx. 13 h pràctiques obligatòries (061)
0055Atenció sanitària inicial en situacions d’emergència7 hMàx. 24 h pràctiques obligatòries (061)
0057Evacuació i trasllat de pacients6 hMàx. 24 h pràctiques obligatòries (061)
0058Suport psicològic en situacions d’emergència2 h
0062Formació i orientació laboral1,5 h
0061Anatomofisiologia i patologia bàsiques4 h
0053Logística sanitària en emergències5 h
0056Atenció sanitària especial en situacions d’emergència6 h19 h pràctiques obligatòries (061)
0059Plans d’emergències i dispositius de riscs previsibles6 h
0060Teleemergències2 h
0063Empresa i iniciativa emprenedora1,5 h
0064Formació en centres de treball (FCT)400 hPresencial. Consultau aquí les condicions horàries i torns.

Les pràctiques presencials obligatòries es faran al 061 i als centres col·laboradors. La matrícula del mòdul FCT es durà a terme a l’IES J.M. Llompart (Palma) una vegada acabats els mòduls teòrics, des d’on es coordinarà la realització del mòdul presencial que es realitzarà al 061 de Mallorca, Menorca i Eivissa.

Requisits:

Per cursar el mòdul: Atenció sanitària especial en situacions d’emergència

Haver superat abans el mòdul:

  • Atenció sanitària inicial en situacions d’emergència
  • Dotació sanitària
  • Anatomofisiologia i patologia bàsiques i/o Evacuació i trasllat de pacients

De què treballaràs?

  • Transport Sanitari.
  • Emergències Sanitàries.
  • Teleassistència.
  • Centres de Coordinació d’Urgències i Emergències.

On treballaràs?

En el sector sanitari relacionat amb el trasllat de pacients o víctimes i la prestació d’atenció sanitària i psicològica inicial, col·laborant en la preparació i desenvolupament de la logística sanitària davant emergències col·lectives o catàstrofes, així com participant en la preparació de plans d’emergència i dispositius de risc previsible de l’àmbit de la protecció civil

Accés a estudis posteriors i altres formacions professionals:

  • Un altre cicle formatiu d’FP de grau mitjà o de grau superior amb la possibilitat d’establir convalidacions de mòduls d’acord amb la normativa vigent.
  • El batxillerat en qualsevol de les seves modalitats.
  • Certificats de professionalitat de nivell 1, 2 i 3.