La preinscripció i matrícula dels cicles de FP es farà tenint en compte els terminis publicats a la web de la direcció general de FP que regula tot el procés de la matrícula als cicles formatius de FP a distància. A continuació teniu un resum del calendari de tot el procés.

Calendari

ProcésTermini
Pas 1 (preinscripció): hi ha dos procesos possibles, presencial o telemàtic.

 

Procés presencial

Enregistrar i presentar la sol·licitud impresa i tota la documentació de forma presencial.

Accés a la sol·licitud

Guia de preinscripció presencial

Procés telemàtic (requereix de clau Gestib o sistema cl@ve) i no requereix aportar documentació excepte als casos concretats a la mateixa sol·licitud.

Accés a la sol·licitud

Guia de preinscripció telemàtica
Del 1 al 15 de setembre
Publicacions de llistes provisionals i definitives d’alumnes preferents. Període de reclamacions varis.Del 10 al 15 de setembre
Publicació de llistes provisionals de persones admeses22 de setembre
Publicació de llistes definitives de persones admeses

 

Publicació calendaris definitius de pràctiques presencials obligatòries per cicles.

29 de setembre
Pas 2 (matrícula): Procés telemàtic de confirmació dels mòduls admesos i  pagament  (10€/mòdul)

 

Vídeotutorial de com fer la  matrícula

Del 29 der setembre al’1 d’octubre
Començament del curs i enviament de contrasenyes de l’aula virtual6 d’octubre
Adjudicació i matrícula de les places que restin vacantsFins el 29 d’octubre

PROCEDIMENT PER FER LA PREINSCRIPCIÓ I LA MATRÍCULA

FASE A (preinscripció presencial o telemàtica): Enregistrar la sol·licitud digital impresa i presentar tota la documentació requerida.

Assessorament presencial i/o telefònic/telemàtic a l’IEDIB si escau  en horari de matí (9.00 a 14.00 h), excepte divendres i dimecres horabaixa. (fp@iedib.net/ 971170650) excepte el juliol on l’horari és de 9 a 14h.

L’accés a la sol·licitud  serà publicada en aquesta web en el moment corresponent. En aquesta sol·licitud s’hauran d’enregistrar les dades personals i fer una preselecció d’estudis i mòduls. Hi ha dues modalitats per fer la preinscripció, el procés presencial, en el que s’ha de presentar la sol·licitud junt amb tota la documentació requerida i el telemàtic, el qual requereix tenir la contrasenya del Gestib o estar donat d’alta al sistema Cl@ve.

En cas de triar la modalitat presencial es presentarà tota la documentació requerida juntament amb la sol·licitud impresa a l’IEDIB (Palma), pels alumnes que resideixen a  Mallorca, o les respectives delegacions territorials d’Educació de Menorca o Eivissa en el cas dels alumnes de les altres illes. Una vegada revisada la documentació a l’IEDIB, es validarà la sol·licitud si la documentació aportada és correcta.

En el cas de triar la modalitat telemàtica la documentació serà comprovada de forma automàtica sempre que sigui possible, com titulacions d’ESO, Batxiller, Grau Mitjà, Grau superior, Proves d’accés a FP obtingudes a les Illes Balears en un centre públic o concertat a partir del curs 2000/01, o posterior al curs 2017/18 en el cas de les proves d’accés. En cas contrari s’hauran d’aportar presencialment.

Documentació que s’ha de presentar al centre juntament amb el justificant de la sol·licitud en el cas de triar la preinscripció presencial:

– Justificant imprès en paper de la sol·licitud telemàtica
– Fotocòpia Document oficial d’identificació (DNI o NIE)
-Documentació que acrediti tenir els requisits per accedir al cicle.

FASE B (matrícula digital): Pagament i confirmació de la matrícula dels mòduls admesos (10 €/matèria). Una vegada publicada la llista definitiva d’admesos a l’apartat de novetats de la web de l’IEDIB els alumnes admesos rebran un enllaç al correu electrònic a través del qual podran entrar a una pàgina on confirmaran la matrícula dels mòduls en els que estan admesos i adjuntaran el justificant de pagament.

Per fer el pagament són necessàries les següents dades:

Dades per fer el pagament

  1. Número de compte (IBAN): ES03 2100 0472 0102 0043 2806
  2. S’han d’ingressar 10 € per mòdul

Per a demanar la reducció o l’exempció de taxes de la matrícula s’ha de consultar el següent document i aportar la documentació requerida: BONIFICACIONS