La preinscripció i matrícula dels cicles d’FP es farà tenint en compte els terminis publicats a la web de la direcció general d’FP que regula tot el procés de la matrícula als cicles formatius d’FP a distància. A continuació teniu un resum del calendari de tot el procés.

Calendari

ProcésTermini
Pas 1 (preinscripció): hi ha dos processos possibles, presencial o telemàtic.

 

Procés presencial

Enregistrar telemàticament la sol·licitud i presentar-la impresa amb la resta de documentació de forma presencial.

Accés a la sol·licitud

Guia de preinscripció presencial

Procés telemàtic (requereix clau Gestib o sistema cl@ve) i no requereix aportar documentació excepte als casos concretats a la mateixa sol·licitud.

Accés a la sol·licitud

Guia de preinscripció telemàtica
De l’1 al 15 de setembre. *Ampliat fins dia 16 de forma extraordinària.
Publicacions de llistes provisionals i definitives d’alumnes amb prioritat d’admissió. Període de reclamacions. Del 9 al 15 de setembre
Publicació de llistes provisionals de persones admeses 22 de setembre
Publicació de llistes definitives de persones admeses

 

Publicació calendaris definitius de pràctiques presencials obligatòries per cicles.

30 de setembre
Pas 2 (matrícula): Procés telemàtic de confirmació dels mòduls admesos i  pagament  (10€/mòdul fins a un màxim de 25€)
1 matèria (10 euros)
2 matèries (20 euros)
3 o més matèries (25 euros)

 

Vídeotutorial de com fer la  matrícula

Del 3 al 5 d’octubre
Presentació telemàtica per videoconferència. (emergències i dependència)
https://meet.google.com/kjc-mnnu-dqn
Dia 4 d’octubre, a les 18:00
Formació professional (informàtic grau mitjà i superior, edificacions i electricitat)
https://meet.google.com/kcm-ikue-rrr
Dia 4 d’octubre, a les 19:30
Començament del curs i enviament de contrasenyes de l’aula virtual 10 d’octubre
Adjudicació i matrícula de les places que restin vacants Fins al 31 d’octubre

PROCEDIMENT PER FER LA PREINSCRIPCIÓ I LA MATRÍCULA

FASE A (preinscripció presencial o telemàtica): Enregistrar la sol·licitud digital i presentar tota la documentació requerida en cas que sigui necessari.

Assessorament presencial i/o telefònic/telemàtic a l’IEDIB si escau  en horari de matí (9.00 a 14.00 h).

L’accés a la sol·licitud  serà publicada en aquesta web en el moment corresponent. En aquesta sol·licitud s’hauran d’enregistrar les dades personals i fer una preselecció d’estudis i mòduls. Hi ha dues modalitats per fer la preinscripció, el procés presencial, en el que s’ha de presentar la sol·licitud junt amb tota la documentació requerida i el telemàtic, el qual requereix tenir la contrasenya del Gestib o estar donat d’alta al sistema Cl@ve.

En cas de triar la modalitat presencial es presentarà tota la documentació requerida juntament amb la sol·licitud impresa a Secretaria de l’IEDIB (Palma), de 9:00 a 14:00h, pels alumnes que resideixen a  Mallorca, o les respectives delegacions territorials d’Educació de Menorca o Eivissa en el cas dels alumnes de les altres illes. Una vegada revisada la documentació a l’IEDIB, es validarà la sol·licitud si la documentació aportada és correcta.

En el cas de triar la modalitat telemàtica la documentació serà comprovada de forma automàtica sempre que sigui possible, com titulacions d’ESO, Batxiller, Grau Mitjà, Grau superior, Proves d’accés a FP obtingudes a les Illes Balears en un centre públic o concertat a partir del curs 2000/01, o posterior al curs 2017/18 en el cas de les proves d’accés. En cas contrari s’hauran d’aportar presencialment.

Documentació que s’ha de presentar al centre juntament amb el justificant de la sol·licitud en el cas de triar la preinscripció presencial:

– Justificant imprès en paper de la sol·licitud telemàtica
– Fotocòpia Document oficial d’identificació (DNI o NIE)
-Documentació que acrediti tenir els requisits per accedir al cicle.

FASE B (matrícula digital): Pagament i confirmació de la matrícula dels mòduls admesos (10€/mòdul fins a un màxim de 25€). Una vegada publicada la llista definitiva d’admesos a l’apartat de novetats de la web de l’IEDIB els alumnes admesos rebran un enllaç al correu electrònic a través del qual podran entrar a una pàgina on confirmaran la matrícula dels mòduls en els quals estan admesos i adjuntaran el justificant de pagament.

Per fer el pagament són necessàries les següents dades:

Dades per fer el pagament

  1. Número de compte (IBAN): ES03 2100 0472 0102 0043 2806
  2. S’han d’ingressar 10€/mòdul fins a un màxim de 25€ (aportació per activitats escolars)
    • 1 matèria (10 euros)
    • 2 matèries (20 euros)
    • 3 o més matèries (25 euros)

Per a demanar la reducció o l’exempció de taxes de l’aportació per activitats escolars s’ha de consultar el següent document i aportar la documentació requerida: BONIFICACIONS