Recordau que l’assistència a les pràctiques és obligatòria, essent necessari assistir, com a mínim, a un 80% de les activitats formatives. L’avaluació positiva de les pràctiques és un requisit per poder superar el mòdul corresponent.

LLista de cicles formatius i mòduls amb pràctiques:

CFGM d’atenció a persones en situació de dependència:

CFGM d’instal·lacions elèctriques i automàtiques:

Mòduls del CFGM d’emergències sanitàries:

CFGM de sistemes microinformàtics i xarxes:

*Per veure els calendaris de pràctiques dels diferents mòduls has de clicar a sobre. Només apareixen els mòduls amb pràctiques. Si no surten al llistat és que són mòduls sense activitats pràctiques presencials.