Família professional: Edificació i obra civil

Títol que s’obté: Projectes d’edificació

Funcionament dels mòduls

A la capçalera de l’aula virtual trobem l’apartat funcionament del mòdul on s’explica com funciona cada mòdul. També, s’hi troba tot el material per poder seguir el curs, els recursos en format digital (no hi ha llibres de text, ja que tot està a l’aula virtual) i les activitats en línia. Hi ha un sol examen presencial a final de curs, que val el 45% de la nota final. Les activitats en línia representen entre el 55% de la nota. Per aprovar el mòdul s’han d’obtenir una nota mínima de 5 de cada una de les parts.

MòdulsHores lectivesIndicacions addicionals
0562 Estructures de construcció100
0563 Representacions de construcció290
0565 Replantejaments de construcció130
0567 Disseny i construcció d’edificis130
0568 Instal·lacions en edificacions130
0573 FOL90
0564 Mesuraments i valoracions de construcció80
0566 Planificació de construcció80
0569 Eficiència energètica en edificació60
0570 Desenvolupament de projectes d’edificació residencial160
0571 Desenvolupament de projectes d’edificació no residencial120
0574 Empresa i iniciativa emprenedora60
0575 Formació en centres de treball (FCT)400**Presencial, s’ha de cursar a un centre presencial.

**El mòdul FCT es faran a l’IES Politècnic (Mallorca), IES Pasqual Calbó (Menorca) i IES Isidor Macabich (Eivissa). La matrícula del mòdul FCT s’ha de realitzar als centres anteriors una vegada acabats els mòduls teòrics.

Requisits:

Per cursar els mòduls:

 • Desenvolupament de projectes d’edificació no residencial
 • Desenvolupament de projectes d’edificació residencial
 • Eficiència energètica en edificació
 • Planificació de construcció
 • Mesuraments i valoracions de construcció

Haver superat abans el mòdul:

Estructures de construcció

De què treballaràs?

 • Delineant projectista d’edificació.
 • Delineant d’edificació.
 • Delineant d’instal·lacions.
 • Maquetista de construcció
 • Ajudant de cap/cap d’Oficina Tècnica.
 • Ajudant de planificador/planificadora.
 • Ajudant de tècnica/tècnic de Control de Costos.
 • Tècnica/tècnic de control documental
 • Especialista en replantejaments.
 • Ajudant de processos de certificació energètica d’edificis
 • Tècnica / tècnic d’eficiència energètica d’edificis

On treballaràs?   Aquest professional exerceix la seva activitat com a personal assalariat o autònom en estudis d’arquitectura i enginyeria, delineació, consultories, promotores immobiliàries, empreses constructores i administracions públiques. La seva activitat és regulada.

Accés a estudis posteriors i altres formacions professionals:

 • Un altre cicle formatiu d’FP de grau mitjà o de grau superior amb la possibilitat d’establir convalidacions de mòduls d’acord amb la normativa vigent.
 • El batxillerat en qualsevol de les seves modalitats.
 • Certificats de professionalitat de nivell 1, 2 i 3.