Família professional: Edificació i obra civil

Títol que s’obté: Projectes d’edificació

Funcionament dels mòduls

A la capçalera de l’aula virtual trobem l’apartat funcionament del mòdul on s’explica com funciona cada mòdul. També, s’hi troba tot el material per poder seguir el curs, els recursos en format digital (no hi ha llibres de text, ja que tot està a l’aula virtual) i les activitats en línia. Hi ha un sol examen presencial a final de curs, que val el 45% de la nota final. Les activitats en línia representen entre el 55% de la nota. Per aprovar el mòdul s’han d’obtenir una nota mínima de 5 de cada una de les parts.

Mòduls del cicle formatiu de grau
superior projectes d’edificacions (EOC31)
CodiNomHores lectivesIndicacions addicionals
0562Estructures de construcció100
0563Representacions de construcció290
0565Replantejaments de construcció130
0567Disseny i construcció d’edificis130
0568Instal·lacions en edificacions130
0573FOL90
0064Formació en centres de treball (FCT)400Presencial

De què treballaràs?

 • Delineant projectista d’edificació.
 • Delineant d’edificació.
 • Delineant d’instal·lacions.
 • Maquetista de construcció
 • Ajudant de cap/cap d’Oficina Tècnica.
 • Ajudant de planificador/planificadora.
 • Ajudant de tècnica/tècnic de Control de Costos.
 • Tècnica/tècnic de control documental
 • Especialista en replantejaments.
 • Ajudant de processos de certificació energètica d’edificis
 • Tècnica / tècnic d’eficiència energètica d’edificis

On treballaràs?   Aquest professional exerceix la seva activitat com a personal assalariat o autònom en estudis d’arquitectura i enginyeria, delineació, consultories, promotores immobiliàries, empreses constructores i administracions públiques. La seva activitat és regulada.

Accés a estudis posteriors i altres formacions professionals:

 • Un altre cicle formatiu d’FP de grau mitjà o de grau superior amb la possibilitat d’establir convalidacions de mòduls d’acord amb la normativa vigent.
 • El batxillerat en qualsevol de les seves modalitats.
 • Certificats de professionalitat de nivell 1, 2 i 3.