Família professional: Edificació i obra civil

Títol que s’obté: Projectes d’edificació

Funcionament dels mòduls

A la capçalera de l’aula virtual trobem l’apartat funcionament del mòdul on s’explica com funciona cada mòdul. També, s’hi troba tot el material per poder seguir el curs, els recursos en format digital (no hi ha llibres de text, ja que tot està a l’aula virtual) i les activitats en línia. Hi ha un sol examen presencial al final de cada mòdul, que val el 45% de la nota final. Les activitats en línia representen entre el 55% de la nota. Per aprovar el mòdul s’han d’obtenir una nota mínima de 5 de cada una de les parts.

PLA D’ESTUDIS

CURSMÒDULSHORES LECTIVESINDICACIONS ADDICIONALS
10562 Estructures de construcció100Anual
10563 Representacions de construcció290Anual
10565 Replantejaments de construcció130Anual
10567 Disseny i construcció d’edificis130Anual
10568 Instal·lacions en edificacions130Anual
11709 Itinerari personal per a l’ocupabilitat I901r QUADRIMESTRE
Convalidable amb FOL
11665 Digitalització302n QUADRIMESTRE
20564 Mesuraments i valoracions de construcció80Anual
20566 Planificació de construcció80Anual
20569 Eficiència energètica en edificació60Anual
20570 Desenvolupament de projectes d’edificació residencial160Anual
20571 Desenvolupament de projectes d’edificació no residencial 120Anual
20574 Empresa i iniciativa emprenedora60Anual, només 24-25
20575 Formació en centres de treball (FCT)400

*El mòdul FCT es faran a l’IES Politècnic (Mallorca), IES Pasqual Calbó (Menorca) i IES Isidor Macabich (Eivissa). La matrícula del mòdul FCT s’ha de realitzar als centres anteriors una vegada acabats els mòduls teòrics.

Requisits:

Per cursar els mòduls:

 • Desenvolupament de projectes d’edificació no residencial
 • Desenvolupament de projectes d’edificació residencial
 • Eficiència energètica en edificació
 • Planificació de construcció
 • Mesuraments i valoracions de construcció

Haver superat abans el mòdul:

Estructures de construcció

De què treballaràs?

 • Delineant projectista d’edificació.
 • Delineant d’edificació.
 • Delineant d’instal·lacions.
 • Maquetista de construcció
 • Ajudant de cap/cap d’Oficina Tècnica.
 • Ajudant de planificador/planificadora.
 • Ajudant de tècnica/tècnic de Control de Costos.
 • Tècnica/tècnic de control documental
 • Especialista en replantejaments.
 • Ajudant de processos de certificació energètica d’edificis
 • Tècnica / tècnic d’eficiència energètica d’edificis

On treballaràs?   Aquest professional exerceix la seva activitat com a personal assalariat o autònom en estudis d’arquitectura i enginyeria, delineació, consultories, promotores immobiliàries, empreses constructores i administracions públiques. La seva activitat és regulada.

Accés a estudis posteriors i altres formacions professionals:

 • Un altre cicle formatiu d’FP de grau mitjà o de grau superior amb la possibilitat d’establir convalidacions de mòduls d’acord amb la normativa vigent.
 • El batxillerat en qualsevol de les seves modalitats.
 • Certificats de professionalitat de nivell 1, 2 i 3.