Equip directiu

Mike Rigo
Cap d’estudis
Toni Vilaret
Director
Jaume Puppo
Secretari
Toni Martorell
Cap estudis FP
Judit Jiménez
Cap d’estudis FP
Meritxell Macarro
Cap estudis EOI

Professorat

Avel·lí Capó
Tecnologia
Pere Obrador
Biologia i geologia
Malén Vidal
Biologia i geologia
Toni Vilaret
Biologia i geologia
Juli Pérez
Matemàtiques
Josep Mulet
Matemàtiques
Catalina Mayol
Matemàtiques
Jaume Puppo
Física i química
Xisca Bibiloni
Física i Química
Joana Maria Corrales
Física i Química
Ruth Seguí
Dibuix
Luisa Fernández
Dibuix
Miquel seguí
Dibuix
Vicky Vidal
Dibuix
Susana Muñiz
Dibuix
Biel Estelrich
Orientador/Psicologia
Biel Roig
Geografia i Història
Jordi Vidal
Geografia i Història
Juan Maria González
Geografia i Història
Cristina Poncell
Filosofia
Bernat Sánchez
Filosofia
Xisca Gomila
Català
Sion Xavier Frau
Música
María Cornago
Música
Cristina Alvés
Llatí
Maria José Valle
Grec
Aina Pujol
Alemany
Dolores Roca
Francès
Enrique Roldán
Educació Física
Pere Janer
Català
Xesca Vallbona
Català
Antònia Sureda
Castellà
Mike Rigo
Castellà
Enrique Roldán
Educació física
Maria Adrover
Anglès
Meritxell Macarro
Anglès
Verónica Álvarez
Economia
Carles Vich
Economia
Adela Bennàsser
Religió
Juana Maria Juan
FOL
Toni Riera
FOL
Carolina Sánchez
FOL
Cati Ramis
FOL
Judit Jiménez
Informàtica
Santiago Mut
Informàtica
Jaume Oliver
Informàtica
Josep Salord
Informàtica
Toni Navarrete
Informàtica
Biel Llinàs
Informàtica
Tomeu Català
Informàtica
Sergio González
Informàtica
Jaume Bover
Informàtica
Josep Maria Andujar
Informàtica
Alejandro Lozano
Informàtica
Neus Muntaner
Informàtica
Irene Cubas
Informàtica
Javier Serrano
Animacions i 3D
Vicent Vila
Animacions i 3D
Toni Lara
Animacions i 3D
Tomeu Fiol
Electricitat
Toni Martorell
Electricitat
José Luis Campos
Electricitat
Jeroni Bonnín
Electricitat
Catalina Salom
Emergències
Xisca Perelló
Emergències
Esther Las
Emergències
José Luis Martínez
Emergències
José Luis
Mecànica
Begoña Ferretjans
A. Dependència
Alfred Canal
A. Dependència
Beatriu Florit
A. Dependència
Catalina Pérez
A Dependència
Toni Melis
Edificacions
Tomeu Mesquida
Edificacions
Maria Inès Aguiló
Edificacions
Esperança Horrach
Edificacions
Juan Marín
Edificacions
Juan Escudero
Edificacions
Sanda López
EOI Anglès
Susana León
EOI Anglès
Robert Aldomar
EOI Alemany
Blanca Fayas
Administrativa
Toni de Pedro
Ordenança
Albert Blanes
Ordenança
Yeison Restrepo
Neteja