Equip directiu

Mike Rigo
Cap d’estudis
Toni Vilaret
Director
Jaume Puppo
Secretari
Toni Martorell
Cap estudis FP
Meritxell Macarro
Cap estudis EOI

Professorat

Avel·lí Capó
Tecnologia
Pere Obrador
Biologia i geologia
Jaume Puppo
Física i química
Toni Vilaret
Biologia i geologia
Juli Pérez
Matemàtiques
Josep Mulet
Matemàtiques
Xisca Bibiloni
Física i química
Toni Serna
Informàtica
Miquel seguí
Dibuix
Vicky Vidal
Dibuix
Susana Muñiz
Dibuix
Toni Vaquer
Socials
Jordi Vidal
Socials
Cristina Poncell
Filosofia
Adela Bennàsser
Religió
Verónica Álvarez
Economia
Aquilino
Llatí
Antoni Góngora
Grec
Aina Pujol
Alemany
Dolores Roca
Francès
Meritxell Macarro
Anglès
Xisca Font
Català
Xesca Vallbona
Català
Antònia Sureda
Castellà
Mike Rigo
Castellà
Enrique Roldán
Educació física
Toni Riera
FOL
Joana Maria Juan
FOL

Pep Mut
Informàtica
Nadia Gil
Informàtica
Jaume Oliver
Informàtica
Alejandro Lozano
Informàtica
Santiago Mut
Informàtica
Jaume Bover
Informàtica
Tomeu Fiol
Electricitat
Jeroni Bonnin
Electricitat
Marcos Gomila
Electricitat
Toni Martorell
Electricitat
Rosa Montón
Emergències
Teresa Franco
Emergències
José Luis
Mecànica
Catalina Salom
Emergències
Paquita Pérez
A. dependència
Xisca Perelló
A. dependència
Begoña
A dependència
Perico Gual
EOI Anglès
Enriqueta Jaén
EOI Anglès
Nerea Sanz
EOI Alemany
Joan Ramírez
Música
Maria Adrover
Anglès
Judith Jiménez
Informàtica