Equip directiu

Mike Rigo
Cap d’estudis
Toni Vilaret
Director
Jaume Puppo
Secretari
Toni Martorell
Cap estudis FP
Meritxell Macarro
Cap estudis EOI

Professorat

Avel·lí Capó
Tecnologia
Pere Obrador
Biologia i geologia
Malén Vidal
Biologia i geologia
Toni Vilaret
Biologia i geologia
Juli Pérez
Matemàtiques
Josep Mulet
Matemàtiques
Xisca Bibiloni
Física i química
Jaume Puppo
Física i química
Miquel seguí
Dibuix
Vicky Vidal
Dibuix
Susana Muñiz
Dibuix
Toni Vaquer
Geografia i història
Jordi Vidal
Geografia i història
Maria Bagur
Geografia i història
José Luis Martínez
Filosofia
Cristina Poncell
Filosofia
Aquilino
Llatí
Maria José Valle
Grec
Aina Pujol
Alemany
María Fajardo
Francès
Meritxell Macarro
Anglès
Pere Janer
Català
Xesca Vallbona
Català
Antònia Sureda
Castellà
Mike Rigo
Castellà
Enrique Roldán
Educació física
Toni Riera
FOL
Joana Maria Juan
FOL
Tomeu Català
Informàtica
Verónica Álvarez
Economia
Adela Bennàsser
Religió
Joan Ramírez
Música
Pep Mut
Informàtica
Santiago Mut
Informàtica
Jaume Oliver
Informàtica
Judit Jiménez
Informàtica
Toni Navarrete
Informàtica
Biel Llinàs
Informàtica
Tomeu Sabater
Informàtica
José Luis Campos
Electricitat
Jeroni Bonnin
Electricitat
Tomeu Fiol
Electricitat
Toni Martorell
Electricitat
Fàtima Lladó
A. dependència
Teresa Franco
Emergències
José Luis
Mecànica
Catalina Salom
Emergències
Paquita Pérez
A. dependència
Xisca Perelló
A. dependència
Begoña Ferretjans
A dependència
Alfred Canal
A dependència
Bàrbara Serra
EOI Anglès
Olga Méndez
EOI Alemany
Eva Vives
EOI Anglès
Maria Adrover
Anglès
Francisca Oliver
Emergències
Toni de Pedro
Ordenança
Blanca Fayas
Administrativa
Víctor Gómez
Administratiu
Luis García
Ordenança
Adrià Rojas
Informàtica
Estrella Ruiz
Informàtica