DESTINATARIS
L’educació a distància està especialment dissenyada per a aquelles persones que, per les seves circumstàncies personals, no poden acudir regularment a un centre educatiu. Va adreçada a gent major d’edat, aquells que compleixen 18 anys l’any de la matrícula o a menors d’edat que tinguin circumstàncies especials que no els permeten seguir estudis presencials. Els menors d’edat han de rebre l’autorització de l’IEDIB per formalitzar la matrícula. Excepcionalment els menors de 16 anys es poden matricular sempre que ho autoritzi la Direcció General de Planificació i Centres de la Conselleria d’Educació.

ORGANITZACIÓ
L’IEDIB està integrat per un equip de professors-tutors especialitzats en aquesta modalitat que ofereixen diverses possibilitats d’orientació:

  • Tutoria online: a través de l’aula virtual per missatgeria, fòrums, per videoconferència… De forma excepcional també es pot consultar per telèfon. Les consultes poden anar adreçades al professor titular de la matèria o al tutor si són de caràcter general. Per contactar amb el tutor s’ha d’accedir a l’aula virtual de tutoria.
  • Tutoria presencial: a la seu de l’IEDIB (situada al carrer Salvà 14 de Palma).

FUNCIONAMENT DE LES MATÈRIES
Els professors titulars tenen preparades les guies d’estudi per a cada matèria on s’explica com funcionen; estan penjades a la capçalera de l’Aula Virtual. També, s’hi troba tot el material per poder seguir el curs, els recursos en format digital (no hi ha llibres de text ja que tot està a l’aula virtual) i les activitats online, que són entre el 25-35% de la nota final i que s’han de lliurar periòdicament. Els exàmens són telemàtics, representant el 75-65% de la nota, excepte en el cas dels nivells de certificació, on la nota de l’examen de certificació determinarà si se supera el nivell o no.

OFERTA D’ENSENYAMENTS

El curs 19-20 s’oferiran els següents estudis:

  • EOI anglès nivells A1 (bàsic 1) i A2 (bàsic 2) i preparació prova de certificació del nivell B2
  • EOI alemany nivells A1 (bàsic 1) i A2 (bàsic 2) i  preparació prova de certificació del nivell B2
  • EOI castellà A1 (bàsic 1) i A2 (bàsic 2) i  preparació prova de certificació del nivell A2

MATRÍCULA

La matrícula es pot fer de forma telemàtica o presencialment a la seu de l’IEDIB. Per obtenir més informació sobre la matrícula es pot consultar l’apartat de matrícula d’EOI a distància d’aquesta web.

 

2,715 total views, 3 views today