Família professional: Informàtica i comunicacions (IFC)
Títol que s’obté: Tècnic en sistemes microinformàtics i xarxes (IFC21)
 
 
Funcionament dels mòduls
A la capçalera de l’aula virtual trobam l’apartat funcionament del mòdul on s’explica com funciona cada mòdul. També, s’hi troba tot el material per poder seguir el curs, els recursos en format digital (no hi ha llibres de text ja que tot està a l’aula virtual) i les activitats online. Hi ha un sol examen presencial a final de curs, que val entre el 40-45% de la nota final. Les activitats online i, les pràctiques presencials obligatòries que hi ha en d’alguns mòduls, representen entre el 55-60% de la nota. Per aprovar el mòdul s’han d’obtenir una nota mínima de 5 de cada una de les parts.
 
 
Mòduls del cicle formatiu de grau mitjà de Sistemes microinformàtics i xarxes (IFC21)
Codi Nom Hores lectives Indicacions addicionals
0221 Muntatge i manteniment d’equips 235 20 h pràctiques obligatòries
0222 Sistemes operatius monoestació 155
0223 Aplicacions ofimàtiques 235
0229 Formació i orientació laboral 90
0225 Xarxes locals 235
0226 Seguretat informàtica 140
0227 Serveis en xarxa 170
0228 Aplicacions web 100
0224 Sistemes operatius en xarxa 180
0230 Empresa i iniciativa emprenedora 60

Requisits:

 • Per cursar el mòdul Sistemes operatius en xarxa
 • Haver cursat el mòdul Sistemes operatius monoestació
 • Per cursar el mòdul Serveis en xarxa
 • Haver cursat el mòdul Xarxes locals

De què treballaràs?

 • Instal·lador-reparador d’equips informàtics.
 • Tècnic de suport informàtic.
 • Tècnic de xarxes de dades.
 • Reparador de perifèrics de sistemes microinformàtics.
 • Comercial de microinformàtica.
 • Operador de tele-assistència.
 • Operador de sistemes.

On treballaràs?

En empreses del sector serveis que es dediquin a la comercialització, muntatge i reparació d’equips, xarxes i serveis microinformàtics en general, com a part del suport informàtic de l’organització o en entitats de qualsevol mida i sector productiu que utilitzen sistemes microinformàtics i xarxes de dades per a la seva gestió

Accés a estudis posteriors i altres formacions professionals:

 • Un altre cicle formatiu de FP de grau mitjà o de grau superior amb la possibilitat d’establir convalidacions de mòduls d’acord amb la normativa vigent.
 • El batxillerat en qualsevol de les seves modalitats.
 • Certificats de professionalitat de nivell 1, 2 i 3.