Família professional: Informàtica i comunicacions (IFC)
Títol que s’obté: Tècnic en sistemes microinformàtics en xarxa (IFC21)

 

Mòduls del cicle formatiu de grau mitjà de Sistemes microinformàtics i xarxes (IFC21)
Codi Nom Hores lectives Indicacions addicionals
0221 Muntatge i manteniment d’equips 235 20 h pràctiques obligatòries
0222 Sistemes operatius monoestació 155
0223 Aplicacions ofimàtiques 235
0229 Formació i orientació laboral 90
0225 Xarxes locals 235
0226 Seguretat informàtica 140
0227 Serveis en xarxa 170
0228 Aplicacions web 100
0224 Sistemes operatius en xarxa 180
0230 Empresa i iniciativa emprenedora 60

De què treballaràs?

  • Instal·lador-reparador d’equips informàtics.
  • Tècnic de suport informàtic.
  • Tècnic de xarxes de dades.
  • Reparador de perifèrics de sistemes microinformàtics.
  • Comercial de microinformàtica.
  • Operador de tele-assistència.
  • Operador de sistemes.

On treballaràs?

En empreses del sector serveis que es dediquin a la comercialització, muntatge i reparació d’equips, xarxes i serveis microinformàtics en general, com a part del suport informàtic de l’organització o en entitats de qualsevol mida i sector productiu que utilitzen sistemes microinformàtics i xarxes de dades per a la seva gestió

Accés a estudis posteriors i altres formacions professionals:

  • Un altre cicle formatiu de FP de grau mitjà o de grau superior amb la possibilitat d’establir convalidacions de mòduls d’acord amb la normativa vigent.
  • El batxillerat en qualsevol de les seves modalitats.
  • Certificats de professionalitat de nivell 1, 2 i 3.

1,404 total views, 2 views today