Cicle formatiu grau mitjà Atenció a persones en situació de dependència

Família professional: Serveis socioculturals i a la comunitat
Títol que s’obté: Tècnic en Atenció a persones en situació de dependència
Durada :2.000 hores (2 cursos acadèmics)
Mòduls

Com a màxim es pot formalitzar la matrícula de 870 h

Hores lectives Hores pràctiques presencials obligatòries
0210 Organització de l’atenció a les persones en
situació de dependència
 125 h
0212 Característiques i necessitats de les persones en
situació de dependència
 140 h
0213 Atenció i suport psicosocial  235 h
0215 Suport domiciliari
235 h
35 h
0217 Atenció higiènica  95 h  9 h
0020 Primers auxilis
 40 h  10h
0218 Formació i orientació laboral  90 h
0211 Destreses socials  145 h
0214 Suport a la comunicació  100 h 15 h
0216 Atenció sanitària  205 h 30 h
0831 Teleassistència  130 h 10 h
0219 Empresa i iniciativa emprenedora  60 h
Formació en centres de treball 400 h Presencial
Les pràctiques es fan al CIFP Son Llebre (Palma), IES Algarb (Eivissa), IES Cap de LLevant (Menorca)

 

De què treballaràs?
Cuidador/a de persones en situació de dependència a institucions i/o domicili.
Governant i subgovernant de persones en situació de dependència a institucions.
Auxiliar responsable de planta en les institucions residencials.
Auxiliar d’ajuda a domicili.
Assistent d’atenció domiciliària i/o treballador/a familiar.
Auxiliar d’educació especial.
Assistent personal.
Teleoperador/a de teleassistència.
On treballaràs?
Amb aquest títol pots exercir la teva activitat professional en el sector de
serveis a les persones: assistencials, psicosocials i de suport a la gestió domèstica.
Accés a estudis posteriors i altres formacions professionals:
Un altre cicle formatiu de FP de grau mitjà o de grau superior amb la possibilitat
d’establir convalidacions de mòduls d’acord amb la normativa vigent.
El batxillerat en qualsevol de les seves modalitats.
Certificats de professionalitat de nivell 1, 2 i 3.