Cicle formatiu grau mitja atenció a persones en situació de dependència

Família professional:Serveis socioculturals i a la comunitat
Títol que s’obté:Tècnic en Atenció a persones en situació de dependència
Durada :2.000 hores. (2 cursos acadèmics)
Mòduls

Com a màxim es pot formalitzar la matrícula de 870h

Hores lectives Hores pràctiques presencials obligatòries
0210 Organització de l’atenció a les persones en
situació de dependència
 125 h.
0212 Característiques i necessitats de les persones en
situació de dependència
 140 h.
0213 Atenció i suport psicosocial  235 h.
0215 Suport domiciliari
235 h.
35 h.
0217 Atenció higiènica  95 h.  9h.
0020 Primers auxilis
 40 h.  10h.
0218 Formació i orientació laboral  90 h.
0211 Destreses socials  145 h.
0214 Suport a la comunicació  100 h. 15h.
0216 Atenció sanitària  205 h. 30h.
0831 Teleassistència  130 h. 10h.
0219 Empresa i iniciativa emprenedora  60 h.
Formació en centres de treball 400h. Presencial
Les pràctiques es fan al CIFP Son Llebre (Palma), IES Algarb (Eivissa), IES Cap de LLevant (Menorca)

 

De què treballaràs?
Cuidador/a de persones en situació de dependència a institucions i/o domicili
Governant i subgovernant de persones en situació de dependència a institucions
Auxiliar responsable de planta en les institucions residencials
Auxiliar d’ajuda a domicili
Assistent d’atenció domiciliària i/o treballador/a familiar
Auxiliar d’educació especial
Assistent personal
Teleoperador/a de teleassistència
On treballaràs?
Les persones que obtenen aquest títol exerceixen la seva activitat en el sector de
serveis a les persones: assistencials, psicosocials i de suport a la gestió domèstica.Accés a estudis posteriors i altres formacions professionals:
Un altre cicle formatiu FP de grau mitjà o de grau superior amb la possibilitat
d’establir convalidacions de mòduls d’acord a la normativa vigent.
El Batxillerat en qualsevol de les seves modalitats.
Certificats de professionalitat de nivell 1, 2 i 3