Família professional: Serveis socioculturals i a la comunitat (SSC)
Títol que s’obté: Tècnic en Atenció a persones en situació de dependència (SSC21)
Durada :2.000 hores (2 cursos acadèmics)
Mòduls (Com a màxim es pot formalitzar la matrícula de 870 h) Hores lectives Hores pràctiques presencials obligatòries
0210 Organització de l’atenció a les persones en
situació de dependència
 125 h
0212 Característiques i necessitats de les persones en
situació de dependència
 140 h
0213 Atenció i suport psicosocial  235 h
0215 Suport domiciliari
235 h
35 h
0217 Atenció higiènica  95 h  9 h
0020 Primers auxilis
 40 h  10h
0218 Formació i orientació laboral  90 h
0211 Destreses socials  145 h
0214 Suport a la comunicació  100 h 15 h
0216 Atenció sanitària  205 h 30 h
0831 Teleassistència  130 h 10 h
0219 Empresa i iniciativa emprenedora  60 h
Formació en centres de treball 400 h Presencial
Les pràctiques es fan al CIFP Son Llebre (Palma), IES Algarb (Eivissa), IES Cap de LLevant (Menorca)

 

De què treballaràs?

 • Cuidador/a de persones en situació de dependència a institucions i/o domicili.
 • Governant i subgovernant de persones en situació de dependència a institucions.
 • Auxiliar responsable de planta en les institucions residencials.
 • Auxiliar d’ajuda a domicili.
 • Assistent d’atenció domiciliària i/o treballador/a familiar.
 • Auxiliar d’educació especial.
 • Assistent personal.
 • Teleoperador/a de teleassistència.
On treballaràs?

 

Amb aquest títol pots exercir la teva activitat professional en el sector de serveis a les persones: assistencials, psicosocials i de suport a la gestió domèstica.

 

Accés a estudis posteriors i altres formacions professionals:

 • Un altre cicle formatiu de FP de grau mitjà o de grau superior amb la possibilitat d’establir convalidacions de mòduls d’acord amb la normativa vigent.
 • El batxillerat en qualsevol de les seves modalitats.
 • Certificats de professionalitat de nivell 1, 2 i 3.

2,545 total views, 3 views today