El calendari del curs 23-24 dels processos d’admissió del curs de preparació de la PBAU són els següents:

Procés Termini
Pas 1: Comprova tots els requisits d’accés i assessora’t bé de les matèries de les quals et vulguis matricular.Del 5 a l’11 de febrer

Del 5 a l’11 de febrer
Pas 2: Fer el pagament a través de transferència bancària.
(25 €/ IBAN: ES03 2100 0472 0102 0043 2806/ Concepte: Nom i llinatges + PBAU)
Del 5 a l’11 de febrer
Pas 3: Enregistrar la sol·licitud telemàtica, adjuntant la documentació i el justificant de pagament.

Accés a la sol·licitud
Guia de matrícula
Del 5 a l’11 de febrer
Presentació telemàtica per videoconferència.
https://meet.google.com/kjc-mnnu-dqn (clicar per entrar)
Pendent
Començament del curs i enviament de contrasenyes de l’aula virtual14 de febrer

PROCEDIMENT PER FER LA MATRÍCULA

Pas 1: Comprova tots els requisits d’accés i assessora’t bé de les matèries de les quals et vulguis matricular. Tens tota la informació sobre la preparació de la PBAU a la secció Preparació per a la PBAU. També pots demanar informació a l’IEDIB per correu (info@iedib.net), telèfon (971170650) o presencialment. L’assessorament presencial o telefònic es pot fer 9.00  a 14.00 h durant el mes de Juliol i també de 15:00 a 20:00 h durant el mes de setembre.

Pas 2Fer el pagament a través de transferència bancària. Per fer el pagament són necessàries les següents dades:

  1. Beneficiari: IEDIB
  2. Número de compte (IBAN): ES03 2100 0472 0102 0043 2806
  3. S’han d’ingressar 25 €.
  4. Concepte: Nom i llinatges de l’alumne seguit del codi PBAU estudis en què es matricula. Per exemple, per a un alumne que es diu Juan Fernández Pérez i que es matricula en batxillerat a distància, al concepte de la transferència s’hauria de posar: Juan Fernández Pérez PBAU

* (Una vegada formalitzada la matrícula no es retornarà cap quantitat).

Si tens reducció o l’exempció de les aportacions per activitats escolars s’ha de consultar el següent document i aportar la documentació requerida quan s’enregistri el tràmit: bonificacions.

Pas 3: Enregistrar la sol·licitud telemàtica de batxillerat, adjuntant la documentació i el justificant de pagament. La sol·licitud serà publicada en aquesta web en el moment corresponent. En aquesta sol·licitud s’hauran d’enregistrar les dades personals, triar l’opció “Preparació a distància per a la Prova de Batxillerat per a l’Accés a la Universitat”, seleccionar les matèries i adjuntar la documentació.

Accés a la sol·licitud

Documentació que s’ha d’adjuntar a la sol·licitud:

  • Còpia del DNI o equivalent.
  • Justificant de pagament (on ha de figurar el nom i llinatges de l’alumne i el CODI dels estudis en què es matricula)
  • En cas de tenir dret a bonificació aportar la documentació justificativa.
  • Si tens documentació referida a adaptacions curriculars, adjunta-la.