El calendari dels processos d’admissió del curs de preparació de la PBAU són els següents:

ProcésTermini
Pas 1: Enregistrar la sol·licitud telemàtica i assessorament en cas que sigui necessari.

 

Accés a la sol·licitud

Guia de matrícula
De l’1 al 7 de febrer
Pas 2: Presentació de tota la documentació per accedir als estudis per correu electrònic (matricula@iedib.net) o de forma presencial.De l’1 al 7 de febrer
Presentació telemàtica per videoconferència. (Clicar l’enllaç el dia i l’hora)

Pendent
Començament del curs i enviament de contrasenyes de l’aula virtual9 de febrer

PROCEDIMENT PER FER LA MATRÍCULA

Pas 1: Enregistrar la sol·licitud telemàtica de batxillerat i assessorament en cas que sigui necessari. La sol·licitud serà publicada en aquesta web en el moment corresponent. En aquesta sol·licitud s’hauran d’enregistrar les dades personals, triar el centre on es faran les gestions de matrícula i fer una preselecció d’estudis i matèries.

Accés a la sol·licitud

L’assessorament es pot fer a la seu de l’IEDIB en horari de matí (9.00  a 14.00 h) o a través dels centres col·laboradors. En cas de fer l’assessorament a través dels centres col·laboradors, l’atenció es limita al mes de setembre i s’ha de consultar prèviament l’horari del coordinador del centre col·laborador més proper, s’hi ha de contactar per missatgeria o telefònicament i acordar una cita.

Pas 2: Presentació de tota la documentació. Es presentarà tota la documentació requerida per correu electrònic (matricula@iedib.net) o de forma presencial al centre seleccionat: a la seu de l’IEDIB en horari de matí (9.00  a 14.00 h) o a través dels centres col·laboradors segons el seu horari d’atenció.

Documentació necessària:

  • Justificant imprès signat de la sol·licitud telemàtica.
  • Fotocòpia del DNI o equivalent.
  • Justificant de pagament (25€, aportació per activitats escolars) o documentació justificativa de la bonificació.

Per fer el pagament són necessàries les següents dades:

  1. Número de compte (IBAN): ES03 2100 0472 0102 0043 2806
  2. S’han d’ingressar 25€.

Dades que han d’aparèixer al justificant del pagament

  1. Nom i llinatges de l’alumne
  2. Nom dels estudis dels quals es matricularà

* (Una vegada formalitzada la matrícula no es retornarà cap quantitat).

Per a demanar la reducció o l’exempció de les aportacions per activitats escolars s’ha de consultar el següent document i aportar la documentació requerida: BONIFICACIONS