Els estudis a l’IEDIB tenen una estructura formada per 8 unitats didàctiques digitals. Dins pots trobar els apunts en format de llibre digital i les activitats online. Existeixen 3 tipus d’activitats: d’aprenentatge, avaluables i d’ampliació. Les avaluables són les que compten per a la nota, a través d’elles s’obté un percentatge de la nota final. La resta s’obté dels exàmens.

Els materials de la web i de l’aula virtual estan en format digital i poden ser traduïts, majoritàriament, a qualsevol idioma de forma automàtica configurant el navegador. L’alumne pot emprar qualsevol de les dues llengües oficials, tant per adreçar-se al professorat o als altres alumnes dins els fòrums, com per redactar les activitats requerides i els exàmens. El professorat també gaudeix de la mateixa llibertat de tria de llengua. En qualsevol cas, es pot consultar el projecte lingüístic publicat a la web per saber l’idioma de referència de cada matèriadocuments de centre d’aquesta web.

Sí, el llibre digital té una opció que et permet imprimir tot el llibre o un capítol en concret.

No, totes les matèries tenen els continguts en llibre digital.

Trobaràs tota la informació de matrícula al menú matrícula d’aquesta web. A més a més, en iniciar-se un període de matrícula s’hi publica una notícia avisant del calendari.

L’organització dels ensenyaments a distància és molt flexible i permet que cadascú adapti l’horari a les seves possibilitats. Però estudiar a distància vol dir estudiar i això requereix temps. Cada mòdul o assignatura té associada una durada en hores d’estudi i cal reservar-se aquest temps per poder estudiar en condicions d’èxit.

Els estudis a l’IEDIB són completament a distància, les úniques activitats presencials són els exàmens, en el cas de batxillerat i FP, i, en alguns mòduls d’FP, les pràctiques.

Es poden realitzar a qualsevol dels centres col·laboradors distribuïts per totes les Illes, que pots consultar al menú centres col·laboradors. Els exàmens de batxillerat també es poden realitzar de forma telemàtica en circumstàncies especials, com alumnes amb problemes de mobilitat. Els exàmens del nivell A1, A2 i B1 d’idiomes són tots telemàtics. En el cas del nivell A2 i B1 l’usuari ha d’autoritzar la seva gravació durant la realització de la prova de certificació

A la web trobaràs la informació sobre els estudis oferts, com realitzar la matrícula, convalidacions… Si, així i tot, tens dubtes, pots contactar amb l’IEDIB a través dels canals de comunicació publicats i tindràs un assessorament personalitzat. Una vegada matriculat, a través de l’aula de tutoria podràs fer consultes en fòrums oberts, videoconferència o comunicar-te amb el tutor mitjançant el correu intern.

Cal tenir els coneixements bàsics que permeten usar un editor de texts, navegar per internet i utilitzar el correu electrònic.

Cal tenir un ordinador amb connexió a internet i una webcam. Alguns estudis poden tenir requisits addicionals que estaran publicats a la web

En el batxillerat a distància, idiomes i proves de preparació no hi ha limitació de convocatòries mentre que a FP són quatre.