Els estudis a l’IEDIB tenen una estructura formada per 8 unitats didàctiques digitals. Dins pots trobar els apunts en format de llibre digital i les activitats online. Existeixen 3 tipus d’activitats: d’aprenentatge, avaluables i d’ampliació. Les avaluables són les que compten per a la nota, a través d’elles s’obté un percentatge de la nota final. La resta s’obté dels exàmens.

Els materials de la web i de l’aula virtual estan en format digital i poden ésser traduïts a qualsevol idioma  de forma automàtica configurant el navegador.

Sí, el llibre digital té una opció que et permet imprimir tot el llibre o un capítol en concret.

No, totes les matèries tenen els continguts en llibre digital.

Trobaràs tota la informació de matrícula al menú matrícula d’aquesta web. A més a més, en iniciar-se un període de matrícula s’hi publica una notícia avisant del calendari.

L’organització dels ensenyaments a distància és molt flexible i permet que cadascú adapti l’horari a les seves possibilitats. Però estudiar a distància vol dir estudiar i això requereix temps. Cada mòdul o assignatura té associada una durada en hores d’estudi i cal reservar-se aquest temps per poder estudiar en condicions d’èxit.

Els estudis a l’IEDIB són completament a distància, les úniques activitats presencials són els exàmens, en el cas de batxillerat i FP, i, en alguns mòduls de FP, les pràctiques.

Es poden realitzar a qualsevol dels centres col·laboradors distribuïts per totes les Illes, que pots consultar al menú centres col·laboradors. Els exàmens de batxillerat també es poden realitzar a ambaixades a l’estranger.

En el moment de fer la inscripció se t’assignarà un tutor que t’ajudarà en el procés de matrícula i amb l’organització dels teus estudis. A l’aula de tutoria  podràs fer consultes en fòrums oberts, videoconferència o comunicar-te amb el tutor mitjançant el correu intern.

Cal tenir els coneixements bàsics que permeten usar un editor de texts, navegar per internet i utilitzar el correu electrònic.

En el batxillerat a distància i proves de preparació no hi ha limitació de convocatòries mentre que a FP són quatre.

1,429 total views, 5 views today