Calendari matrícula curs 2024-2025

4 al 31 de JULIOL 

  • Alumnat oficial d’EOI-IEDIB ‘apte’ en convocatòria ordinària.
  • Nous alumnes no preinscrits  

2 al 20 de SETEMBRE 

  • Alumnat oficial d’EOI-IEDIB al curs 2023-24 que promociona, certifica en convocatòria extraordinària o repeteix.
  • Nous alumnes (segons places disponibles)

RESUM PROCÉS DE MATRÍCULA EOI-IEDIB

CURS 2024 – 2025

REQUISITS D’ACCÉS
DNI o NIE en vigor.
Tenir 16 anys l’any de la matrícula.

PAS 1 – NIVELL

El nivell A1 va dirigit a alumnat sense coneixement de l’idioma o nocions bàsiques d’aquest.  No cal prova de nivell.


Per nivells superiors a bàsic A1 cal acreditar el nivell anterior al que es cursarà a través de:
– Alguna de les titulacions o certificats recollits a la normativa.
Equivalències de títols, diplomes d’ANGLÈS i ALEMANY.
Equivalències de títols, diplomes i certificats de CATALÀ.

– o superar una prova de nivell.
Per accedir a la prova cliqui sobre la prova corresponent i introdueixi un correu electrònic en el qual rebrà un enllaç per accedir-hi. (Aquest enllaç pot tardar a arribar. Revisi el seu correu brossa)

PROVA D’ANIVELLACIÓ D’ANGLÈS
PROVA D’ANIVELLACIÓ D’ALEMANY
PROVA D’ANIVELLACIÓ DE CATALÀ


Places limitades a 60 alumnes per curs.
En cas d’arribar a aquest límit, el sistema no li permetrà matricular-se.

DISPONIBILITAT DE PLACES PER IDIOMA I NIVELL (clica sobre l’enllaç)

PAS 2 – PAGAMENT


Ingressar 20€ /per curs (veure bonificacions i exempcions)

Número de compte (IBAN): ES03 2100 0472 0102 0043 2806

Dades que han d’aparèixer al justificant del pagament:
1. Nom i llinatges de l’alumne
2. L’idioma i nivell al qual es matricula. (Exemple: Jorge López – Anglès A2)
PAS 3 – SOL·LICITUD TELEMÀTICA (a partir 4 de juliol)

ACCÉS A LA SOL·LICITUD AMB AUTENTICACIÓ (Cl@ve o claus Gestib)

Cal adjuntar a següent documentació, preferiblement en format PDF:
– Còpia del DNI o NIE.

– Justificant que acrediti el nivell anterior al que es matricula (titulació o certificat)
Si s’ha fet la prova de nivell d’EOI-IEDIB no cal presentar-la.

– Justificant del pagament de les taxes i/o documentació acreditativa de bonificació o exempció.


ACCÉS A LA SOL·LICITUD SENSE AUTENTICAR
(s’ha d’entregar la documentació presencialment a la seu de l’IEDIB o a les delegacions territorials corresponents)

1: Emplenar la sol·licitud, signar-la i entregar-la presencialment a l’IEDIB.
Cal adjuntar la següent documentació, preferiblement en format PDF:
– Còpia del DNI o NIE.

– Justificant que acrediti el nivell anterior (titulació o certificat)
Si s’ha fet la prova de nivell de l’IEOI-IEDIB no cal presentar-la.

– Justificant del pagament de les taxes i/o documentació acreditativa de bonificació o exempció.

2: Entregar la sol·licitud firmada a la seu de l’IEDIB (C/ Salvà, 14, Palma) o a la delegació territorial de Menorca o Eivissa).
Començament del curs i presentació telemàtica per videoconferència. (Clicar a l’enllaç el dia i l’hora)

30 de setembre 2024
a les 19:00

Per a qualsevol consulta podeu contactar amb nosaltres a través de: eoi@iedib.net