El calendari del curs 2023-2024 dels processos de matrícula d’EOI a distància (idiomes) són els següents:

ProcésTermini
PAS 1 – PROVA NIVELL + ASSESSORAMENT

Guia matrícula

Procés d’admissió:
Per al nivell bàsic A1 no cal fer prova de nivell.
Nivells superiors a bàsic A1, cal superar una prova de nivell o acreditar alguna de les titulacions o certificats recollits a la normativa.

Proves de nivell:
Cliqui sobre el següent enllaç, escrigui el seu correu i rebrà la prova de nivell.

PROVA NIVELL ANGLÈS

PROVA NIVELL ALEMANY


Assessorament: eoi@iedib.net

MATRÍCULA TANCADA

PAS 2 PAGAMENT

Ingressar 25 € / per curs (bonificacions i exempcions).
Número de compte (IBAN): ES03 2100 0472 0102 0043 2806

Dades que han d’aparèixer al justificant del pagament:
Nom i llinatges de l’alumne
L’idioma i nivell del curs al qual es matricula. (Exemple: Jorge López – Anglès A2)
MATRÍCULA TANCADA

PAS 3 – SOL·LICITUD TELEMÀTICA

Accés sol·licitud

Cal adjuntar:

– Fotocòpia DNI / NIE
– Justificant que acrediti el nivell anterior al que es matricula (titulació o certificat) Si s’ha fet la prova de nivell d’EOI-IEDIB no cal presentar-la.
– Justificant de pagament (25 € / curs) 
Autorització examen en línia (excepte curs Preparació nivell B2)
MATRÍCULA TANCADA
Presentació telemàtica per videoconferència. (Clicar a l’enllaç el dia i l’hora)

28 de setembre 2023
a les 19:00

Començament del curs i enviament de claus d’accés de l’aula virtual
2 d’octubre 2023

PROCEDIMENT PER FER LA MATRÍCULA EOI-IEDIB

Llegeixi atentament la guia de matrícula i segueixi les passes indicades.

Guia Matrícula

PAS 1 – PROVA DE NIVELL I ASSESSORAMENT

L’alumnat que vulgui matricular-se del nivell inicial d’un idioma (A1) no ha de fer la prova de nivell.

Per matricular-se als nivells superiors a bàsic A1, cal reunir algun d’aquests requisits:

 1. Haver superat el nivell anterior al que es vol matricular en una EOI.
 2. Acreditar alguna de les titulacions o certificats recollits a la normativa.
 3. En cas de no reunir cap dels dos requisits anteriors, ha de fer una prova de nivell que li servirà per saber a quin nivell matricular-se. A continuació pot accedir a la prova. Necessitarà uns 50 minuts per completar-la.

Per accedir a la prova de nivell ha de clicar sobre el següent enllaç i escriure la seva adreça electrònica, on rebrà un correu per fer-la.

PROVA DE NIVELL ANGLÈS 

PROVA DE NIVELL ALEMANY

NOTA: Aquesta prova no avalua la capacitat de producció ni oral ni escrita. És important tenir en compte que es poden tenir nivells molt diferents entre la comprensió i la producció. Per això, si té algun dubte contacti amb nosaltres a eoi@iedib.net abans de matricular-se.

Guia Matrícula

PAS 2 – PAGAMENT

Un cop feta la prova de nivell o acrediti el nivell anterior ha de fer el pagament de la matrícula.

S’han d’ingressar 25 € / per curs

Número de compte (IBAN): ES03 2100 0472 0102 0043 2806

Al justificant del pagament cal incloure:

 • Nom i llinatges de l’alumne
 • L’idioma i nivell del curs al qual es matricula. (Exemple: Jorge López – Anglès A2)

(bonificacions i exempcions)

PAS 3 – SOL·LICITUD TELEMÀTICA

 1. Empleni la sol·licitud telemàticament al següent enllaç. Si necessita ajuda pot seguir la guia de matrícula.

ACCÉS A LA SOL·LICITUD

 1. Adjunti la següent documentació, preferiblement en format PDF:
 • Fotocòpia del DNI o (NIE +passaport)
 • Justificant que acrediti el nivell anterior al que es matricula (titulació o certificat) Si s’ha fet la prova de nivell d’EOI-IEDIB no cal presentar-la.
 • Justificant de pagament (25 € / curs) 
 • Autorització examen en línia (excepte curs Preparació nivell B2)

Per a qualsevol consulta podeu contactar amb nosaltres a través de: eoi@iedib.net 

Places limitades a 60 alumnes per curs. En cas d’arribar a aquest límit, el sistema no li permetrà matricular-se.

*Una vegada presentada la matrícula no es retornarà cap quantitat si l’alumne cancel·lar-la.