Funcionament dels mòduls
A la capçalera de l’aula virtual trobam l’apartat funcionament del mòdul on s’explica com funciona cada mòdul. També, s’hi troba tot el material per poder seguir el curs, els recursos en format digital (no hi ha llibres de text, ja que tot està a l’aula virtual) i les activitats en línia. L’avaluació es basa en activitats en línia que s’han de lliurar periòdicament. No hi ha exàmens presencials ni cap classe d’activitat que requereixi presencialitat.

CODIMòduls professionalstemps mínim de dedicació setmanal
5071Models d’intel·ligència artificial 4 h
5072 Sistemes d’aprenentatge automàtic11 h
5073 Programació d’intel·ligència artificial11 h
5074 Sistemes de big data5 h
5075Big data aplicat5 h
Mòduls del curs

Requisits d’accés:

  • Tècnic superior en Administració de sistemes informàtics en xarxa.
  • Tècnic superior en Desenvolupament d’aplicacions multiplataforma.
  • Tècnic superior en Desenvolupament d’aplicacions web.
  • Tècnic superior en Sistemes de telecomunicacions informàtics.
  • Títol de tècnic superior en Mecatrònica industrial.
  • Títol de tècnic superior en Automatització i robòtica industrial.