L’IEDIB oferta totes les matèries possibles que poden convocar-se a la PBAU.

tipusMatèries
ComunesLlengua castellana i literatura II
Anglès II
Història d’Espanya
Història de la filosofia
Llengua catalana i literatura II
ModalitatMatemàtiques II (obligatòria)
Química
Biologia
Física
Geologia i ciències ambientals
Dibuix tècnic II
Tecnologia i enginyeria II
Llatí II
Matemàtiques aplicades CCSS II
Empresa i disseny de models de negoci
Grec II
Geografia
Història de l’art
Dibuix artístic II
Disseny
Tècniques d’expressió graficoplàstiques
Fonaments artístics
Dibuix tècnic aplicat a les arts plàstiques i al disseny II
Anàlisi musical II
Arts escèniques II
Cor i tècnica vocal II
Història de la música i la dansa
Literatura dramàtica
Ciències generals
Moviments culturals i artístics
OptativesSegona llengua estrangera II (Francès o alemany)