Matrícula programa xarxa oberta

Matrícula oberta fins dia 28 de setembre.

L’alumnat que vulgui cursar una/vàries matèria/es a distància, haurà de  formalitzar la matrícula presentant una sol·licitud al seu centre d’origen (en el qual està matriculat per a la resta d’assignatures) i en cap cas directament amb l’IEDIB . Aquest model l’ha de demanar al seu centre d’origen. Posteriorment el centre d’origen presentarà una sol·licitud telemàtica específica a l’IEDIB que la Conselleria d’Educació (servei d’Ordenació) ha enviat als centres.

DOCUMENTACIÓ QUE HA D’ENREGISTRAR EL CENTRE D’ORIGEN

  1. Sol·licitud de matrícula telemàtica. (L’accès a la sol·licitud telemàtica serà enviat al centre per la Conselleria d’Educació). La matrícula es gratuïta.

Per qualsevol dubte podeu fer servir el següent correu electrònic: direccio@iedib.net