Matrícula fora de termini d’FP virtual de l’IEDIB

El procés de matrícula fora de termini comença dia 10 d’octubre.

Les places de la matrícula fora de termini de tots els cicles s’adjudicaran tenint en compte la llista d’espera per ordre de baremació. Per tant, la Secretaria del centre començarà a cridar seguint aquesta llista a partir d’aquesta data, oferint les places disponibles i indicant la documentació a aportar. Com a resultat, no heu de cridar al centre.

Si s’esgotessin les llistes d’espera i quedessin vacants ho publicaríem a la web, a la secció novetats.