Llista definitiva d’admesos de tots els cicles d’FP de l’IEDIB

Llista definitiva d’admesos de tots els cicles d’FP de L’IEDIB

  1. CFGM atenció a persones en situació a la dependència.
  2. CFGM emergències sanitàries
  3. CFGM instal·lacions elèctriques i automàtiques
  4. CFGM sistemes microinformàtics i xarxes
  5. CFGS projectes d’edificacions
  6. CFGS administració de sistemes informàtics en xarxa

Al següent videotutorial podeu veure com consultar pel vostre DNI si estau o no admesos. També ho podeu consultar amb el número DNI i la data de naixement a la següent pàgina.

Al següent enllaç podeu comprovar les reclamacions fetes a les llistes provisionals d’admesos. Recordau que els canvis estan aplicats a les llistes definitives. Si voleu la resolució amb els detalls heu de venir presencialment al centre a demanar-la. Els estudiants de fora de Mallorca ho han de sol·licitar enregistrant una sol·licitud signada i adjuntant fotocòpia del DNI.

Important: Si ja sortiu a les llistes definitives, ja podeu fer el pagament dels mòduls dels quals vulgueu confirmar la matrícula (10 €/mòdul fins a un màxim de 25 €) al número de compte (IBAN): ES03 2100 0472 0102 0043 2806). Recordeu que els admesos rebreu un enllaç al correu electrònic el dilluns 3 d’octubre, des del qual accedireu a una pantalla on confirmareu els mòduls dels quals voleu matricular-vos i haureu d’adjuntar el justificant de pagament (videotutorial). Convé tenir el justificant en format pdf preparat abans d’entrar. En aquesta pantalla es podrà accedir tantes vegades com vulgueu fins dia 5 d’octubre. En cas de no confirmar la matrícula segons el procediment anterior, perdreu el dret a la plaça.