Llista provisional d’admesos de tots els cicles d’FP de l’IEDIB

Llista provisional d’admesos de tots els cicles d’FP de L’IEDIB

CFGM Atenció a persones en situació a la dependència.

CFGM emergències sanitàries

CFGM Instal·lacions elèctriques i automàtiques

CFGM Sistemes microinformàtics i xarxes

CFGS projectes d’edificacions

CFGS Administració de sistemes informàtics en xarxa

Al següent videotutorial podeu veure com consultar pel vostre DNI si estau o no admesos. També ho podeu consultar amb el número DNI i la data de naixement a la següent pàgina.

Podeu presentar reclamacions telemàticament mitjançant el sistema Cl@ve o amb el codi d’usuari del GESTIB o l’usuari CAIB. El tràmit de reclamació es troba a la pàgina web de Formació Professional de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors. En cas contrari, heu de presentar el model de sol·licitud general de forma presencial a l’IEDIB pels alumnes que resideixen a Mallorca, o les respectives delegacions territorials d’Educació de Menorca o Eivissa en el cas dels alumnes de les altres illes degudament signada i amb fotocòpia del DNI adjunta, de 9:00 a 14:00 h, junt amb tota la documentació. El termini de reclamacions acaba dia 26 de setembre.

Recordau que heu d’esperar a la llista definitiva que es publicarà dia 30 de setembre per tenir assegurada la plaça. Una vegada publicada, rebreu un correu per fer la matrícula telemàtica seguint aquest procediment.