Convalidacions de mòduls d’FP

Convalidacions de mòduls d’FP.

Per a convalidar mòduls d’FP haureu de presentar, del 6 al 13 d’octubre, de 9 a 14 h, la sol·licitud de convalidació amb totes les dades i signada, juntament amb l’original i fotocòpia de la titulació corresponent.

Pels alumnes de fora de Mallorca, heu d’entregar la documentació a les Delegacions Territorials d’Educació corresponents.