Matrícula extraordinària de l’IEDIB d’EOI_IEDIB (idiomes a distància), batxillerat i preparació per a la PBAU

Obert el darrer termini de matrícula extraordinària d’EOI_IEDIB (idiomes a distància), batxillerat  i preparació per a la PBAU. Les dates són:

EOI_IEDIB, fins a l’1 d’octubre.

Batxillerat i preparació de la PBAU, fins al 8 d’octubre.

Pots accedir al procediment de matrícula als següents apartats:

Matrícula EOI_IEDIB.

Matrícula Batxillerat.

Matrícula preparació PBAU.