Oferta modular de formació professionals dels cicles d’emergències i atenció a persones en situació de dependència

L’IEDIB comença amb una nova oferta modular de certs mòduls dels cicles d’emergències i atenció a persones en situació a de dependència. Els mòduls dels qual hi ha places disponibles són:

CFGM emergències:

Anatomofisiologia i patologia bàsiques (50 places)

CFGM atenció a persones en situació de dependència:

  • Organització de l’atenció a les persones en situació de dependència (30 places)
  • Característiques i necessitats de les persones en situació de dependència (30 places)
  • Atenció i suport psicosocial (30 places)

Per formalitzar la matrícula heu d’enregistrar la següent sol·licitud (important , només seleccionar els mòduls ofertats, els altres seran descartats automàticament encara que surtin a la sol·licitud) i enviar-la signada i amb la fotocòpia del DNI junt amb el justificant de pagament( ES03 2100 0472 0102 0043 2806, 10euros/mòdul) i la titulació d’accés (si no es pot comprovar automàticament) a direccio@iedib.net, o de manera presencial de 9:00 a 13:00h. Les places s’adjudicaran per ordre d’arribada fins que estiguin esgotades. Per matricular-se a aquesta oferta és obligatori disposar d’un ordinador amb connexió a internet i webcam.