Llista provisional d’admesos de tots els cicles de F.P. de L’IEDIB

Llista provisional d’admesos de tots els cicles de F.P. de L’IEDIB

CFGM Atenció a persones en situació a la dependència.

CFGM Emergències sanitàries

CFGM Instal·lacions elèctriques i automàtiques

CFGM Sistemes microinformàtics i xarxes

CFGS Administració de sistemes informàtics en xarxa

També podeu consultar si estau admesos amb el número DNI i la data de naixement a la següent pàgina.

Podeu presentar reclamacions telemàticament mitjançant el sistema Cl@ve o amb el codi d’usuari del GESTIB o l’usuari CAIB. El tràmit de reclamació es troba a la pàgina web de Formació Professional de la Direcció General de Formació Professional i Ensenyaments Artístics Superiors (http://fp.caib.es). En cas contrari, heu de presentar el model de sol·licitud general de forma presencial a l’IEDIB pels alumnes que resideixen a  Mallorca, o les respectives delegacions territorials d’Educació de Menorca o Eivissa en el cas dels alumnes de les altres illes degudament signada i amb fotocòpia del DNI adjunta, de 9:00 a 14:00 h, junt amb tota la documentació. El termini de reclamacions acaba dia 24 de setembre.