Procés d’admissió i matrícula extraordinari EOI-IEDIB

Ampliació del procés d’admissió i matrícula dels ensenyaments d’idiomes a distància (EOI-IEDIB). Els idiomes ofertats en aquesta convocatòria extraordinària són:

  • EOI anglès nivells A1 (bàsic 1) i A2 (bàsic 2) i preparació prova de certificació del nivell B2
  • EOI alemany nivells A1 (bàsic 1) i A2 (bàsic 2) i  preparació prova de certificació del nivell B2

S’acceptaran sol·licituds fins l’esgotament de les vacants. Important: per tenir la plaça reservada l’usuari haurà d’haver completat el procés d’admissió i matrícula. (Enregistrar la sol·licitud, lliurar-la signada amb la documentació i haver entregat el justificant de pagament). Els pagaments s’han de justificar com a molt tard 48h després d’haver entregat la sol·licitud signada. Més informació sobre la matrícula al menú matrícula/idiomes

343 total views, 4 views today