Matrícula programa xarxa oberta

Matrícula oberta fins dia 28 de setembre. L’alumnat que vulgui cursar una o més matèries a distància, haurà de  formalitzar la matrícula presentant una sol·licitud al seu centre d’origen (en el …