Calendari del procés d’admissió i matrícula de FP a distància

Procés Termini
FASE A: Enregistrar la sol·licitud telemàtica i presentació de tota la documentació. Assessorament presencial i/o telemàtic si escau 3 al 14 de setembre
Publicacions de llistes provisionals i definitives d’alumnes preferents. 7 i 13 de setembre
Publicacions de llistes provisionals d’alumnes admesos. 21 de setembre
Reclamacions i revisions a la llista d’alumnes admesos 21 al 25 de setembre
Publicació de llistes definitives de persones admeses 27 de setembre
FASE B: Matrícula (Pagament , 10€/mòdul) del 27 de setembre al 2 d’octubre
Adjudicació i matrícula de les places que restin vacants Fins dia 29 d’octubre

Continua llegint

Matrícula telemàtica de batxillerat

INSTRUCCIONS NOMÉS PEL MES D’AGOST:

  1. L’alumne ha d’enviar la sol·licitud de matrícula firmada i  amb el DNI escanejat a: capestudis@iedib.net
  2. El cap d’estudis revisarà tota la documentació i si és correcta tornarà mandar un correu electrònic informant del pagament
  3. L’alumne haurà de fer el pagament i enviar el justificant bancari a pagaments@iedib.net
    La seu de l’IEDIB romandrà tancada fins dia 3 de setembre

Matrícula programa xarxa oberta

Matrícula oberta fins dia 28 de setembre.

L’alumnat que vulgui cursar una/vàries matèria/es a distància, haurà de  formalitzar la matrícula presentant una sol·licitud al seu centre d’origen (en el qual està matriculat per a la resta d’assignatures) i en cap cas directament amb l’IEDIB . Aquest model l’ha de demanar al seu centre d’origen. Continua llegint