A l’IEDIB s’ofereixen totes les matèries necessàries per obtenir el títol de batxillerat a través de la prova lliure. Per obtenir el títol de batxillerat a través d’aquesta via l’alumnat ha de superar 5 matèries comunes i dues d’opció vinculades a les diferents modalitats de batxillerat. A continuació tens una taula que explica les diferents opcions:

Modalitats Matèries obligatòries (1a part) Matèries d’opció (2a part)
CIÈNCIES Llengua catalana i literatura II
Llengua castellana i literatura II
Primera llengua estrangera II
Història d’Espanya
Matemàtiques II
Se n’han de triar 2 entre:
Biologia
Dibuix tècnic II
Física
Geologia
Química
CIÈNCIES SOCIALS I HUMANITATS
(Itinerari: Ciències socials)
Llengua catalana i literatura II
Llengua castellana i literatura II
Primera llengua estrangera II
Història d’Espanya
Matemàtiques aplicades a les ciències socials II
Se n’han de triar 2 entre:
Economia de l’empresa
Geografia
Grec II
Història de l’art
Història de la filosofia
CIÈNCIES SOCIALS I HUMANITATS
(Itinerari: Humanitats)
Llengua catalana i literatura II
Llengua castellana i literatura II
Primera llengua estrangera II
Història d’Espanya
Llatí II
Se n’han de triar 2 entre:
Economia de l’empresa
Geografia
Grec II
Història de l’art
Història de la filosofia
ARTS Llengua catalana i literatura II
Llengua castellana i literatura II
Primera llengua estrangera II
Història d’Espanya
Fonaments de l’art II
Se n’han de triar 2 entre:
Arts escèniques
Cultura audiovisual II
Disseny

 

360 total views, 6 views today