MATÈRIES OFERTADES AL PROGRAMA XARXA (totes les recollides a la LOMQUE)

PRIMER DE BATXILLERAT (*per ordre alfabètic)

 • Anàlisi musical I
 • Arts escèniques I
 • Biologia, geologia i ciències ambientals
 • Cor i tècnica vocal I
 • Cultura audiovisual
 • Dibuix artístic I
 • Dibuix tècnic I
 • Dibuix tècnic aplicat a les arts plàstiques i al disseny I
 • Economia
 • Economia, emprenedoria i activitat empresarial
 • Física i química
 • Grec I
 • Història del món contemporani
 • Història i cultura de les Illes Balears
 • Llatí I
 • Llenguatge i pràctica musicals
 • Literatura universal
 • Matemàtiques I
 • Matemàtiques aplicades soc. I
 • Projectes artístics
 • Programació i tractament de dades I
 • Religió 1
 • Tècniques experimentals
 • Tecnologia i enginyeria I
 • Volum
 • 2ª llengua estrangera Alemany I
 • 2ª llengua estrangera Francès I

SEGON DE BATXILLERAT (*per ordre alfabètic)

 • Anàlisi musical II
 • Arts escèniques
 • Ciències de la terra i del medi ambient
 • Cultura audiovisual II
 • Biologia
 • Dibuix artístic II
 • Dibuix tècnic II
 • Disseny
 • Economia de l’empresa
 • Física
 • Fonaments d’administració i gestió
 • Fonaments de l’art II
 • Grec II
 • Geografia
 • Geologia
 • Història de la filosofia
 • Història de la música i la dansa
 • Història de l’art
 • Imatge i so
 • Llatí II
 • Matemàtiques II
 • Matemàtiques aplicades soc. II
 • Psicologia
 • Química
 • Religió 2
 • Tècniques d’expressió graficoplàstica
 • Tecnologia industrial II
 • TIC II
 • 2ª llengua estrangera Alemany II
 • 2ª llengua estrangera Francès II