MATÈRIES OFERTADES AL PROGRAMA XARXA (totes les recollides a la LOMQUE)

PRIMER DE BATXILLERAT (*per ordre alfabètic)

 • Anàlisi musical I
 • Arts escèniques I
 • Biologia, geologia i ciències ambientals
 • Cor i tècnica vocal I
 • Cultura audiovisual
 • Dibuix artístic I
 • Dibuix tècnic I
 • Dibuix tècnic aplicat a les arts plàstiques i al disseny I
 • Economia
 • Economia, emprenedoria i activitat empresarial
 • Física i química
 • Grec I
 • Història del món contemporani
 • Història i cultura de les Illes Balears
 • Llatí I
 • Llenguatge i pràctica musicals
 • Literatura universal
 • Matemàtiques I
 • Matemàtiques aplicades soc. I
 • Matemàtiques generals
 • Projectes artístics
 • Programació i tractament de dades I
 • Religió 1
 • Segona llengua estrangera Alemany I
 • Segona llengua estrangera Francès I
 • Tècniques experimentals
 • Tecnologia i enginyeria I
 • Volum

SEGON DE BATXILLERAT (*per ordre alfabètic)

 • Ampliació de matemàtiques
 • Anàlisi musical II
 • Arts escèniques II
 • Ciències generals
 • Cor i tècnica vocal II
 • Biologia
 • Dibuix artístic II
 • Dibuix tècnic II
 • Dibuix tècnic aplicat a les arts plàstiques i al disseny II
 • Disseny
 • Economia de l’empresa
 • Física
 • Fonaments artístics
 • Grec II
 • Geografia
 • Geologia i ciències ambientals
 • Història de la filosofia
 • Història de la música i la dansa
 • Història de l’art
 • Llatí II
 • Matemàtiques II
 • Matemàtiques aplicades soc. II
 • Moviments culturals i artístics
 • Programació i tractament de dades II
 • Psicologia
 • Química
 • Religió 2
 • Segona llengua estrangera Alemany II
 • Segona llengua estrangera Francès II
 • Tècniques d’expressió graficoplàstica
 • Tecnologia i enginyeria II