Per cursar un cicle formatiu de grau superior es necessita:

  • Títol de tècnic (CFGM) o tècnic en Arts Plàtiques i Disseny
  • Títol de tècnic superior (CFGS)
  • Títol de Batxiller
  • Títol Universitari
  • Haver superat almenys un certificat de professionalitat inclòs en el cicle formatiu que es vol cursar
  • Haver superat almenys un certificat de professionalitat inclosa en el cicle formatiu que es vol cursar.
  • Haver superat un curs de formació específic preparatori per a l’accés a cicles formatius de grau superior.
  • Haver superat una prova d’accés per a més grans de 25 anys

Per a més informació consulteu la pàgina web de la Direcció General d’FP.