Matrícula per a la preparació de la prova lliure de batxillerat

Per matricular-te al curs de preparació de la prova lliure de batxillerat has de :

  1. Enregistrar la sol·licitud telemàtica. Has de seleccionar l’opció preparació  per a la PBAU i seleccionar les matèries de les que vulguis matricular-te. Has d’imprimir i signar la sol·licitud.  Accés a la sol·licitud telemàtica
  2. Realitzar el pagament (10 €/matèria, número de compte: ES03 2100 0472 0102 0043 2806)
  3. Enviar la sol·licitud signada, fotocòpia del DNI i justificant del pagament  a la direcció de correu direccio@iedib.net o entregar-la en mà a l’IEDIB

Dades per fer el pagament

  1. Número de compte (IBAN): ES03 2100 0472 0102 0043 2806
  2. S’han d’ingressar 10  per matèria

Dades que han d’aparèixer al justificant del pagament

  1. Nom i llinatges de l’alumne
  2. Nom dels estudis dels quals es matricularà

Per qualsevol dubte podeu fer servir el següent correu electrònic: direccio@iedib.net